Tag-arkiv: Indskoling

Hvordan lærer man at læse?

Læseudviklingens trin

Når et barn lærer at læse sker det i forskellige udviklingstrin. Det første trin i barnets læseudvikling kaldes for logografisk læsning. Her “læser” barnet billederne i en bog og begynder så småt at opdage tekst. Ved den første logografiske læsning fra omkring 5-års alderen øver barnet læsning ved at genkende ordbilleder.

Barnet lærer efterhånden forskellige bogstaver og deres lyde at kende, og bevæger sig derved mod det næste læseudviklingstrin, der kaldes for fonologisk læsning. Ved fonologisk læsning kender barnet bogstavernes form og lyd, og har en forståelse for, at ord er sammensat af bogstavlyde, der tilsammen udgør en ordlyd.

Læsningen bliver mere teknisk, når barnet ved at lydere, sammensætter de enkelte bogstavers lyd til en samlet ordlyd. De fleste, der de seneste år har haft børn i indskolingen, vil , sikkert med et lille smil på læben, kunne gengive sig lyden af et barn, der tålmodigt sammensætter lyde og pludselig som en åbenbaring får en hel ordlyd frem. Det vil som regel være i indskolingen ved 7-8 års alderen, at barnet behersker den fonologiske læsning, men der vil naturligvis være store individuelle forskelle.

Omkring 2. klasse vil barnet nå det trin i sin læseudvikling, der kaldes for ortografisk læsning. Her genkender barnet et stadigt større antal ordbilleder og læseforståelsen øges, efterhånden som læsningen automatiseres.

Lydstøttet læsning

Lyd kan støtte og styrke barnets egen læsning. Et lydspor til teksten i en bog kan give barnet en rigtig læseoplevelse, allerede før barnet selv er i stand til at læse, og støtte barnets egne læsekompetencer, når det møder nye og ukendte ord,så teksten giver rigtig mening.

Der findes efterhånden rigtig mange gode bud på lydstøttede læseoplevelser for børn. Her vil jeg anbefale APP-bøgerne fra DigiLæs Mini og QR-bøgerne fra Fakta-serien, begge fra Forlaget DigTea. Begge serier forener lydstøttet læsning med de faglige læseoplevelser som Faghylden så gerne vil støtte op om.


APP-bøger

Jeg har kigget nærmere på APP-bøgerne “Kender du smådyr”, “Vores solsystem” og “Dinosaurer” fra DigiLæs Mini-serien med henholdsvis et lettal på 7, 10 og 15. Alle tre titler henvender sig til det læseudviklingstrin, der kaldes den logografiske læsning, altså begynderlæseren.


Til hver af bøgerne er der henholdsvis et lydspor og en interaktiv udgave af bogen, som tilgås ved at scanne to forskellige QR-koder først i bogen. Scanner du QR-koden med lydsporet med en smartphone eller tablet, så får du bogen som lydbog.Scanner du derimod QR-koden med den interaktive bog med din iPad, så får du adgang til både billeder, oplæsning og små film.

Min datter på 6 år var meget begejstret for især den interaktive del. Når teksten understøttes af både lyd og billede, så giver det en rigtig god læseoplevelse – også selvom teksten måske er al for svær til selv at læse. Med støtte af lyd og billede fik hun en oplevelse af selv at mestre en ret sej læseoplevelse om store og stærke dinosaurer fra en svunden tid. Samtidig gav opdagelsen af nyt fagligt indhold i bogen om smådyr anledning til at quizze med sig selv.

QR faktabøger

En anden serie, der tilbyder lydstøttet faglig læsning er QR-bøgerne fra Fakta-serien. Faktaserien henvender sig til den mere automatiserede læser fra ca. 7 år til 12 år, som interesserer sig for faglige emner som natur, teknik, sport, dyr og meget andet. Faktabøgerne har også en QR-kode ved bogens begyndelse, som kan scannes med enten smartphone eller tablet, så barnets egen læsning kan støttes af et lydspor.

Vi har læst bøgerne om “Slanger” og “Rumfart”, og det der virkelig løfter bøgerne her er de øvrige QR-koder, man møder som læser undervejs i bogen. Bag dem gemmer der sig små film, der supplerer tekstens indhold. Du kan f. eks. se hvordan en slange spiser et egern eller skifter ham. I bogen om rumfart kan du se små film om opsendelsen af den første danske astronaut Andreas Mogensen eller billeder af rumhunden Laika. Det giver en i øvrigt fin og informativ fagbog med gode billeder en ekstra dimension, så vi havde følelsen af at åbne små poster undervejs.

Din støtte

Læsning med lyd kan støtte og supplere dit barns egen læsning. Rigtig mange børn synes også det er en dejlig oplevelse blot at lytte til forskellige lydbøger uden samtidig at følge med i en tekst , og det har bestemt også stor værdi.

Den vigtigste støtte for dit barns læse- og sprogtilegnelse er naturligvis din. Vis interesse, læs sammen og ved siden af hinanden. Tal om indhold, billeder og sjove nye ord. Spørg til hvilke bøger barnet vælger og hvorfor. Snak om bøger og læseoplevelser.Og vigtigst af alt: vis selv at det er fedt at læse. God læselyst 😉

 

Matematik i bevægelse

Er du matematiklærer i indskolingen? Så er der god inspiration at hente i bøgerne fra Special-Pædagogisk Forlag om matematik i bevægelse.


Skolereformen stiller krav om mere bevægelse i undervisningen, og der er god hjælp at hente til både leg og aktivitet for de mindste skolebørn i bøgerne “Matematik i bevægelse i indskolingen” og “Matematik i bevægelse 2 i indskolingen med fokus på geometri”.

Forfattere til begge bøger er Louise Bach Jeppesen og Anne-Christine Weber. Jeg har haft bogen om “Matematik i bevægelse 2 i indskolingen med fokus på geometri” med hjemme fra biblioteket. Som gammel matematiklærer er jeg altid interesseret, når vi får nye bøger på bibliotekets hylder, der forener leg og læring i matematikkens univers.

Bogen giver forslag til aktiviteter indenfor de 5 emner: tal, addition og subtraktion, multiplikation, geometri og måling, og læseren præsenteres for hele 50 konkrete forslag til lege og aktiviteter.

Hver aktivitet har sit eget opslag med en overskrift, en faktaboks med angivelse af materialer, antal og forberedelse, en beskrivelse af “Sådan gør du”, samt forslag til variation. De fleste aktiviteter er desuden  ledsaget af et foto af aktiviteten, hvor børn fra en 1. klasse er i fuld gang. Du kan hente inspiration til eksempelvis Taltrold, Plusløb, Gangebroen,  Figurfange eller måske Kroppen som lineal.

Hensigten er ,at aktiviteterne ikke er forberedelsestunge, og det synes jeg, at forfatterne er lykkedes ret godt med. Bogen er enkel i sin opsætning og let at gå til. Et nemt idekatalog, lige ved hånden, og nem at slå op i til bevægelsestid med matematisk indhold.

Fakta om bogen:
Titel:Matematik i bevægelse i indskolingen
Forfatter:Louise Bach Jeppesen og Anne-Christine Weber
Forlag:Special-pædagogisk forlag
Udgivelsesår: 2016
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen

Astrid Lindgren

“Hvordan skal en god børnebog være?

Hvis du spørger mig, så kan jeg efter megen grublen kun svare: Den skal være god.”  

Astrid lindgren

Jeg har glædet mig til at læse Agnes-Margrethe Bjorvand og Lisa Aisatos bud på en biografi for børn om Astrid Lindgren, og hvis du spørger mig, så kan jeg uden ret meget grublen sige, at jeg synes “Astrid Lindgren – En biografi for børn” er god.

Bogen indledes med en velkomst af bogens forfatter Agnes-Margrethe Bjorvand. Herefter præsenteres læseren for bondepigen fra Näs, hendes familie, naturen, og der beskrives en tryg barndom med frihed, pligter og masser af leg.

Herefter beskrives Astrids ungdom, hvor vi hører om hendes store læseglæde, talentet for at skrive og det første job, på Vimmerby Tidning. Som 18 årig bliver Astrid gravid og må rejse til Danmark og føde, for ikke at skulle fortælle, hvem faren var. Rollen som mor, i en periode adskilt fra sin søn, og senere hen også mor til en datter, er fint skildret gennem små anekdoter.

Bogens sidste del beskriver, hvordan Astrids forfatterskab tager fart, og hvordan hun finder sin inspiration. Astrid Lindgren holder aldrig op med at lege, og hun fortsætter med at være aktiv, selvom hun med tiden både hører og ser dårligt. Bogen slutter med Astrid Lindgrens død i maj 1998, 94 år gammel.

Bogen er smukt illustreret af Lisa Aisato, og fyldt med såvel kendte, som mindre kendte Lindgren-citater. Bagerst i bogen finder du et afsnit med vigtige årstal i Astrids liv, en oversigt over de anvendte citater i bogen, samt en oversigt over bogens billeder.

Bogens primære målgruppe er de 8-12 årige, men den kan også sagtens være en fin introduktion til både mennesket og forfatteren Astrid Lindgren for lidt større børn , der selv kan læse den, eller som højtlæsningsbog for indskolingsbørn med fokus på dialogen. Bogen kan også fint anvendes i en undervisningssammenhæng med en godt formuleret og letforståelig tekst.

Det er en både smuk, underholdende og oplysende biografi om en af vor tids største forfattere. Læseren får et rigtig godt indblik i både personen og forfatteren Astrid Lindgrens liv, og en forståelse for de ting , der har præget hende både som menneske og forfatter. Den får en varm anbefaling med herfra.

Fakta om bogen:
Titel: Astrid Lindgren - en biografi for bøn.
Forfatter: Agnes-Margrethe Bjorvand og Lisa Aisato
Forlag: Gyldendal
Udgivelsesår: 2016
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen