Tag-arkiv: adfærd

Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag.

Ind i mellem dukker, der nye bogtitler op, der særligt fanger opmærksomheden. De er skøre, skæve, sjove, poetiske eller måske vækker de blot nysgerrigheden. Sådan havde jeg det med bogen her: “Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag”.

Bogen er skrevet af Morten Münster, der er direktør i The Nudging Company og manden bag www.overbevisende.dk, der er en dansk blog om adfærdsdesign og nudging. Bogen har undertitlen “Sådan bruger du adfærdsdesign til at skabe forandringer i den virkelige verden” og leverer et bud på en konkret metode til at arbejde med ændring af adfærd.

Den parallelle verden og den virkelige verden

“Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag” tager udgangspunkt i en skelnen mellem den parallelle verden og den virkelige verden.

Den parallelle verden er, der hvor “alle er omvandrende Excel-ark med perfekte sideskilninger og udstyret med uanet analyse-kapacitet”, der hvor medarbejderne “surfer rundt på intranettet for at blive klogere på virksomhedens værdier” og “læser alle mails grundigt og husker alle detaljer”. Problemet er bare, at succesfulde strategier i den parallelle verden ikke rigtig fungerer i den virkelige verden. Her gælder der nemlig nogle helt andre regler.

Bogens første del handler om det regelsæt, som vi mennesker bruger i den virkelige verden, når vi skal beslutte os for at gøre det ene eller det andet.

Læseren præsenteres for reglerne gennem fem forskellige misforståelser om den virkelige verden. De har fået overskrifterne: Handling kommer før holdning, Kejserens agile klæder tages af, Vores båndbredde er begrænset, Kontekst er king og Projekter skal dø.

En konkret metode

Bogens anden del omsætter viden om menneskers adfærd til en lettilgængelig metode i fire trin, nemlig:

  1. Definer den ønskede adfærd
  2. Lav en barriereanalyse
  3. Design din løsning
  4. Test din løsning

Hvert af metodens fire trin har kapitler med beskrivelser, der er fyldigt suppleret med case-eksempler og nogle af forfatterens egne erfaringer. Hvert kapitel afsluttes desuden med en side, hvor indhold og hovedpointer skitseres i punktform. Dette greb gør læsningen dejlig overskuelig og giver bogen en god rød tråd.

I bogens sidste del er der samlet 10 forskellige cases, for at give læseren en fornemmelse af, hvordan metoden kan fungere i praksis. De udvalgte cases har bred appel – lige fra sikkerhed og arbejdsmiljø til nedbringelse af infektionsrisiko på sygehuse.

Humor og viden

Alt i alt synes jeg, at “Jytte fra marketing er desværre gået for i dag” bød på såvel lærerig , som underholdende læsning. Forfatteren formår at holde en humoristisk tone bogen igennem, samtidig med, at interessant viden møder læseren.

Den beskrevne metode er lettilgængelig og appellerer til en meget bred målgruppe. Store virksomheder som Google og Amazon anvender adfærdsdesign i deres strategiske arbejde, men elementer herfra og tankegange bag er også relevante i meget mindre og mere “bløde” sammenhænge.

Forfatteren minder afslutningsvis læseren om at huske, hvem man taler til, når man har et ønske om at ændre adfærd. “Du taler til virkelige mennesker i den virkelige verden. Vores begrænsninger og fejl er det, der gør os menneskelige.” Vel en ret væsentlig pointe i alle sammenhænge, hvor vi ønsker at udvikle og forandre mennesker.

 

Omgivet af idioter

Husker du Tante Sofie ? Den sure tante fra Kardemomme By, der sang:

“…Hvis alle bare var som jeg, så gik det nok til sidst.
Men ingen andre er som jeg, og det er meget trist!
ÆV!”

“Omgivet af idioter” er bogen til din egen indre Tante Sofie. Her får du, gennem Thomas Eriksons konkrete og underholdende beskrivelser, muligheden for at lære at forstå dem du ikke kan forstå.

Profilanalyser

Du har temmelig sikkert oplevet at gå helt galt af kommunikationen, enten med kollegaerne, partneren eller chefen. Dårlig kommunikation er nemlig en af de hyppigste årsager til konflikter.

DISC-profilanalyse er et anerkendt adfærdsanalyseværktøj, der bruges verden over til rekruttering og udvikling i mange sammenhænge. Bogen her er forankret i DISC-profilanalysen, og den svenske forfatter Thomas Erikson, der er adfærdsekspert, forfatter, coach og ledelsestræner, bruger adfærdsanalysen til at beskrive de udfordringer vi møder, når vi kommunikerer med vidt forskellige mennesker.

Bogen slår indledningsvis fast, at i al kommunikation er det modtageren, der bestemmer.Det opfattede budskab vil altid være filtreret gennem modtagerens referencerammer, fordomme og meninger. Læseren introduceres derefter til de fire hovedkategorier af adfærdstyper i DICC- analysen, nemlig den røde, blå, gule eller grønne adfærd.

Herefter følger en beskrivelse af de fire adfærdstyper. Adfærdstyperne beskrives gennem konkrete og underholdende eksempler ud fra forskellige temaer, såsom kropssprog, kritik og feedback eller stressfaktorer. Bogen afsluttes med et historisk perspektiv og fire interviews af fire personer med helt forskellige profiler

Læseren holdes godt i hånden undervejs med konklusioner, der henviser til de enkelte farver, gode beskrivelser fra virkeligheden og små løkker bundet fra et kapitel til det næste.

Læseoplevelsen

Jeg er sikker på at antallet af idioter i din omgangskreds vil reduceres efter du har læst “Omgivet af idioter”. Du vil helt sikkert undervejs have gættet på kollegaers, familiemedlemmers og venners farve og adfærdstyper . Mest af alt vil du have gjort dig nogle gode tanker om din egen.

Jeg er stadig ikke overbevist om, hvilken farve jeg mon selv er, og jeg tror i virkeligheden heller ikke, at det er vigtigt for mig at vide. Jeg tager refleksionerne over egen farve og egne handlemønstre med mig fra læsningen af “Omgivet af idioter”. Ligeledes et øget fokus på , at forskellighed gør stærk i mange sammenhænge. Og så selvfølgelig et godt grin – både af mig selv og alle jer andre.

Fakta om bogen:
ANMELDEREKSEMPLAR
Titel: Omgivet af idioter
Forfatter:Thomas Erikson
Forlag: Hoi Forlag
Udgivelsesår: 2017
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen