Meget gode liv

I 2008 holdt J.K. Rowling årets dimissionstale på Harvard University. “Meget gode liv” er en inspirerende gengivelse af, hvad hun sagde til afgangseleverne.

J.K. Rowling behøver næppe den store præsentation. Prisvindende og succesrig forfatter til Haryy Potter bøgerne, der er elsket og læst verden over. Bøger, der er solgt i ikke mindre end 500 millioner eksemplarer, filmatiseret og oversat til 80 forskellige sprog.

Rowling er desuden engageret i en række velgørende organisationer, og har skrevet flere bøger afledt af Harry Potter universet, eksempelvis “Barden Beedles eventyr”, til støtte for velgørenhed.

“Meget gode liv” bærer undertitlen “Fordelene ved at fejle og fantasiens store betydning”, hvilket også er de to emner, som dimissionstalen kredser om.

Fordelene ved at fejle

Med afsæt i egne erfaringer taler Rowling i talens første del om fordelene ved at fejle. Modet til at begå fejl er nemlig, i følge Rowling, lige så vigtigt for et godt liv, som ethvert normalt mål for succes.

Rowling fortæller levende om egne oplevelser fra studieårene, hvor hendes største frygt var at fejle. Om årene efter egen dimission med et forlist ægteskab, arbejdsløshed og fattigdom, hvor hun følte sig som en stor fiasko, men også hvor hun fik skrællet alt det ikke-essentielle væk. Herefter kunne hun med fokuseret energi og beslutsomhed gå igang med at færdiggøre det eneste arbjede, der virkelig betød noget for hende, nemlig at skrive historier: “Hvis jeg nu var lykkedes med noget som helst andet, så havde jeg måske aldrig formået at mønstre den beslutsomhed, der skulle til for at lykkes på det eneste område, hvor jeg vidste, at jeg virkelig hørte til… dermed blev den bund jeg havde været helt nede at skrabe, til det solide fundament, hvorpå jeg genopbyggede mit liv.”

Fantasiens store betydning

Fantasiens store betydning er dimissionstalens andet tema. Rowling definerer fantasi således: “Fantasi er ikke bare den unikke menneskelige evne til at forestille sig det, som ikke er, og dermed kilden til al opfindelse og innovation; i sin formentlig mest transformative og inspirerende kapacitet er fantasien den kraft, der gør os i stand til at føle empati med mennesker, hvis erfaringer vi aldrig har delt”.

At leve sig ind i andre menneskers liv og situation. At sætte sig i en andens sted, især en mindre privilegeret anden end én selv. At føle empati. Det er, ifølge Rowling, en unik menneskelig kvalitet, som vi for enhver pris skal værne om: “Vi behøver ikke magi for at ændre verden; vi bærer allerede al den kraft, vi har brug for, inden i os selv: Vi har magten til at forestille os noget bedre.”

En smuk fortælling

Rowling kan noget ganske særligt med ord, og “Meget gode liv” er både en smuk fortælling, og en enormt inspirerende og tankevækkende tale. Omend formatet er lille og den er hurtigt læst, så er bogen her fyldt til randen med inspiration til enhver,der er optaget af, hvad et godt liv er.

“Meget gode liv” er livskloge ord og et hav er sproglige perler, derfor må anbefalingen her naturligvis også slutte med et citat fra talen:

“Livet er svært og kompliceret, og uden for nogens totale kontrol, og hvis man udviser ydmyghed nok til at anerkende dette, vil man bedre være i stand til at overleve dets mange ubehagelige overraskelser.”