Faglitterære fortællinger

book-692575_1920

Gennem de seneste år er der en fagbogsgenre, der er vundet særligt frem.

“Den fortællende fagbog”, “Faglige fortællinger”, “Faglitterære fortællinger” eller “Creative nonfiktion”. Forskellige betegnelser, der alle dækker over bøger, der behandler faglige emner gennem en skønlitterær fortællestil.

De faglige emner kan eksempelvis være historiske begivenheder, forbrydelser eller forskning. Fagligt stof, der kan være svært tilgængelig, eller uden bred appel, serveres for læseren gennem et skønlitterært univers. Herved bliver det både underholdende og oplysende fortællinger.

De faglitterære fortællingers kendetegn.

I Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, nr. 3 fra 2013 fandt jeg artiklen “Faglitterære fortællinger. Hvad gør de, hvad kan de?” af Rune Eriksson. Heri redegør Eriksson for, hvad der kendetegner de faglitterære fortællinger:

  • De gør brug af karakterer som læseren kan indleve sig i.
  • De behandler et fagligt emne, som man bliver klogere af at læse om.
  • De indeholder en handling, der kan aktivere følelser og sanser hos læseren.
  • De er forankret i tid og rum.
  • De indeholder oplysninger, som læseren kan formode er korrekte.

Eriksson sammenfatter det selv således: “På det helt overordnede plan kan faglitterære fortællinger således primært tilbyde læseren to ting: faktuel viden og æstetiske oplevelser”.

Den moderne fagbog?

I en verden, hvor viden er let tilgængelig og alle mands eje, så er de faglitterære fortællinger måske det moderne bud på en fagbog.

I Politiken d. 24. november 2015 skriver Carsten Andersen således under overskriften “I anno 2015 skal også fagbøger skrives som personlige fortællinger”: “…den moderne fagbog har ændret sig i en verden, hvor det meste kan googles på nettet. I dag skal bøger rumme en fortælling, som også serverer alt det faglige stof.”

I samme artikel udtaler L&R-direktør Lars Boesgaard:”Engang var det vigtigt, at man fik en bog, der var den mest omfattende om et emne. I dag er det vigtigere, at det er den rigtige bog om et emne. Det er udvalget af stoffet, der er interessant, og den, der vælger stoffet skal være kapabel og dygtig til at skrive stoffet ind i en fortælling”.

Eksempler på gode faglitterære fortællinger.

Der er udgivet mange gode faglitterære fortællinger de seneste år. Nogle eksempler til inspiration kunne være:

  • “Blekingegadebanden” af Peter Øvig Knudsen, der fortæller om Blekingegadebanden og deres gerninger.
  • “Dr. Zukaroffs testamente” af Peter Lund Madsen, der i fortællende stil gør moderne hjerneforskning klart og tilgængeligt
  • “Mit smukke genom” af Lone Frank, der beskriver forfatterens rejse for at få mere viden om egne gener.
  • “Moonwalk med Einstein” af Joshua Foer, der er en underholdende bog om den menneskelige hjerne og hukommelse.
  • “Hvor solen græder” af Puk Damsgård, der beskriver mennesker og konflikter i det krigshærgede Syrien