Børn i skilsmisse

Du kender sikkert John Aasted Halse, der gennem mange år har været formand for foreningen Børns Vilkår og medlem af Børnerådet. Desuden er han privatpraktiserende psykolog. Jeg er stor fan af John Aasted Halse, så da jeg så, han havde skrevet bogen “Børn i skilsmisse. En guide til pædagoger og lærere”, så måtte jeg lige have den en tur med hjem fra biblioteket.


Omkring en tredjedel af alle børn i Danmark oplever, at deres forældre går fra hinanden. Dermed er skilsmisse en af de mest almindelige livskriser for danske børn. Krisen bringer barnet med sig ind i institutionen eller skolen, og derfor er det vigtigt, at lærere og pædagoger er klædt på til at håndtere og rumme barnets sorg. Bogen her hjælper pædagoger, lærere og faktisk også forældre rigtig godt på vej til at hjælpe børn bedst muligt i en skilsmisse.

Bogen er inddelt i 7 kapitler. Indledningsvis beskrives den rolle pædagoger og lærere spiller, og Halse argumenterer for vigtigheden af, at både dagtilbud og skole arbejder bevidst pædagogisk med temaet børn i skilsmisse.  Den professionelle bør bevæge sig og skelne mellem tre planer: sagsplanet, det faglige plan og det personlige plan.

Herefter dykker bogen ned i de vigtigste årsager til at forældre skilles i dag, og sætter fokus på børnene: Hvad har de brug for ? Hvad belaster dem i en skilsmisse – og hvordan får de den nødvendige modstandskraft?

Bogens sidste afsnit ser nærmere på samarbejdet mellem de skilte forældre, de mange dilemmaer, der kan opstå, samt ,hvem der har, hvilke rettigheder. Bagerst i bogen præsenteres de vigtigste regler i familieansvarsloven fra A-Å.

Bogen er velskrevet og letlæst. Den er dejlig konkret i sin tilgang og så tager den naturligvis børnenes perspektiv. Og fra børnenes perspektiv, så eksisterer den såkaldt lykeklige skilsmisse, ifølge Halse ikke: “Men fokuserer forældrene på børnenes trivsel og det følelsesmæssige nærvær, som findes mellem mange forældre og børn i dag, kan det, at far og mor går fra hinanden, blive lidt mindre traumatisk for børnene.”

Fakta om bogen:
Titel: Børn i skilsmisse.En guide til pædagoger og lærere
Forfatter: John Aasted Halse
Forlag:Frydenlund
Udgivelsesår: 2016
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen