Tag-arkiv: Voksen

Støt dit skolebarn

Netop nu er gymnasieelever landet over i fuld gang med forberedelserne til deres SRP opgaver. Der søges litteratur og gode kilder til spændende problemstillinger. Flere af dem kigger forbi på landets biblioteker, og lige for tiden møder jeg flere af dem på mine udlånsvagter.Måske … medmindre de i stedet har sendt deres mor.

Deres mor ? Kan det virkelig passe, at man kan komme så langt i skolesystemet, og så er det stadig mor, der laver litteraturliste og har styr på problemformuleringen? Der er rigtig mange selvstændige , videbegærlige og arbejdsomme unge mennesker, men det er altså desværre ind i mellem mor, der er primus motor på opgaveskrivningen. Næste gang jeg hjælper med læsestof, så tror jeg, at jeg sniger denne lille guide til mor med i bunken

.

Sådan bliver du dit barns bedste lærer

Du er dit barns bedste lærer. Det mener Maria Baldus, der står bag bogen “Støt dit skolebarn”, en forældreguide til forældre, der ønsker at motivere deres skolebørn. Maria Baldus er tidligere skolelærer og har virksomheden God i skolen, hvor hun rådgiver og afholder kurser for forældre, om hvordan man hjælper sit barn til at opleve skolesucces og trives med skolens udfordringer.

“Støt dit skolebarn” er opbygget af 12 kapitler. Den indledes med en fortolkning af uddannelsesforskeren John Hatties bud på, hvad der gør børn gode i skolen, nemlig:

  • At have høje forventninger
  • At give barnet udfordringer
  • At vise læring er hårdt arbejde
  • At fokusere på barnets udvikling
  • At lytte til dit barn

Herefter følger en opfordring til at arbejde med det Maria Baldus betegner som dit barns “God i skolen gen”. At blive god i skolen starter med, at man kan bære sin egen taske, rydde op på sit eget værelse, hjælpe med huslige opgaver – kort sagt at barnet kan arbejde med “Skal- opgaver”. Hermed melder forfatteren sig i koret af mange aktuelle forfattere og forskere, der mener, at noget af det vigtigste at lære børn i dag er vedholdenhed.

Servicer ikke dit barn i stykker

Vedholdenhed er den røde tråd guiden igennem, der tager fat på arbejdet med forventninger, pligter, motivering og giver bud på fem klassiske fejl, du ikke må begå i forhold til skolen. Læseren får konkrete bud på, hvordan du som forældre kan motivere dit barn til mere vedholdenhed,  førstehjælp til, hvad du gør, når det hele går i hårknude, samt forslag til gode lektietricks og åbne, coachende spørgsmål.

Tonen i bogen og guideformatet er letlæst, og bogen har mere fokus på tips og tricks end løftede pegefingre. Den er brugbar og teoretisk forankret. Den sætter helt sikkert tanker i gang hos enhver forældre til et skolebarn, og minder læseren om ikke – i den bedste mening – at servicere sine børn i stykker. Jeg er godt klar over, at hjemme hos mig , er serviceniveauet ind i mellem for højt – særligt når hverdagen rammer en træt teenager, men jeg lover mig selv, at det aldrig bliver mig, der står på biblioteket og søger litteratur og kilder til en SRP-opgave for mine børn.

Er du blevet interesseret i at vide mere, så kan du udover at læse bogen, også høre forfattren Maria Baldus i denne Podcast fra Radio24syv, hvor hun sætter ord på en hel del af bogens pointer: https://www.radio24syv.dk/programmer/foraeldreintra/19871424/stot-dit-skolebarn

Fakta om bogen:
Titel: Støt dit skolebarn
Forfatter: Maria Baldus
Forlag: Mellemgaard
Udgivelsesår: 2017
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen

Omgivet af idioter

Husker du Tante Sofie ? Den sure tante fra Kardemomme By, der sang:

“…Hvis alle bare var som jeg, så gik det nok til sidst.
Men ingen andre er som jeg, og det er meget trist!
ÆV!”

“Omgivet af idioter” er bogen til din egen indre Tante Sofie. Her får du, gennem Thomas Eriksons konkrete og underholdende beskrivelser, muligheden for at lære at forstå dem du ikke kan forstå.

Profilanalyser

Du har temmelig sikkert oplevet at gå helt galt af kommunikationen, enten med kollegaerne, partneren eller chefen. Dårlig kommunikation er nemlig en af de hyppigste årsager til konflikter.

DISC-profilanalyse er et anerkendt adfærdsanalyseværktøj, der bruges verden over til rekruttering og udvikling i mange sammenhænge. Bogen her er forankret i DISC-profilanalysen, og den svenske forfatter Thomas Erikson, der er adfærdsekspert, forfatter, coach og ledelsestræner, bruger adfærdsanalysen til at beskrive de udfordringer vi møder, når vi kommunikerer med vidt forskellige mennesker.

Bogen slår indledningsvis fast, at i al kommunikation er det modtageren, der bestemmer.Det opfattede budskab vil altid være filtreret gennem modtagerens referencerammer, fordomme og meninger. Læseren introduceres derefter til de fire hovedkategorier af adfærdstyper i DICC- analysen, nemlig den røde, blå, gule eller grønne adfærd.

Herefter følger en beskrivelse af de fire adfærdstyper. Adfærdstyperne beskrives gennem konkrete og underholdende eksempler ud fra forskellige temaer, såsom kropssprog, kritik og feedback eller stressfaktorer. Bogen afsluttes med et historisk perspektiv og fire interviews af fire personer med helt forskellige profiler

Læseren holdes godt i hånden undervejs med konklusioner, der henviser til de enkelte farver, gode beskrivelser fra virkeligheden og små løkker bundet fra et kapitel til det næste.

Læseoplevelsen

Jeg er sikker på at antallet af idioter i din omgangskreds vil reduceres efter du har læst “Omgivet af idioter”. Du vil helt sikkert undervejs have gættet på kollegaers, familiemedlemmers og venners farve og adfærdstyper . Mest af alt vil du have gjort dig nogle gode tanker om din egen.

Jeg er stadig ikke overbevist om, hvilken farve jeg mon selv er, og jeg tror i virkeligheden heller ikke, at det er vigtigt for mig at vide. Jeg tager refleksionerne over egen farve og egne handlemønstre med mig fra læsningen af “Omgivet af idioter”. Ligeledes et øget fokus på , at forskellighed gør stærk i mange sammenhænge. Og så selvfølgelig et godt grin – både af mig selv og alle jer andre.

Fakta om bogen:
ANMELDEREKSEMPLAR
Titel: Omgivet af idioter
Forfatter:Thomas Erikson
Forlag: Hoi Forlag
Udgivelsesår: 2017
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen

 

Små visioner

“Små visioner – store tanker fra de mindste om vores samfund og demokrati” byder på en guldgrube af citater. Bogen er udgivet i forbindelse med Folkemødet 2017 på Bornholm, og er inspireret af Folkemødets ambition om at skabe dialog mellem demokratiets udøvere og borgerne.

Bogens opbygning

“Små visioner” er delt i to hoveddele. Først kædes 100 organisationers værdier og visioner sammen med citater fra indskolingsbørn. Børnene er fotograferet i den bornholmske og grønlandske natur, og hvert citat ledsages af et smukt helsides foto af det citerede barn. Citaterne er inddelt i 11 temaer, eksempelvis liv og død, udfordringer og løsninger eller flora og fauna.

I bogens anden del præsenteres de 100 organisationer kort i et leksikon. Organisationerne præsenterer sig selv med formål, baggrund og værdier. Det er så forskellige organisationer som Ungdommens Røde Kors, Bolius, Danmarks Biblioteks Forening, Danske Regioner eller Dansk Handicap Forbund.

Demokratidag

“Små visioner” egner sig især til skolens demokrati-undervisning. Hver af de deltagende organisationer har da også sponsoreret 100 eksemplarer til boggaver, der sendes til folkeskoler, almene gymnasier, erhvervsskoler, handelsgymnasier og efterskoler. Dette sker i forbindelse med FNs demokratidag d. 15. september 2017.

“Små visioner” leverer et godt indblik i demokrati og tydelige præsentationer af mangfoldigheden af danske organisationer. Samtidig leverer bogen fornøjelig læsning med jordnære børnecitater, der gør svære begreber lettere tilgængelige.

Som der står i bogens forord, så kan børn forholde sig til selv de sværeste spørgsmål i livet, hvis blot man går i dialog med dem: “De skærer tingene ud i pap, forvandler abstrakte begreber til håndgribelige hverdagsord, tænker helt ud af boksen, og har ikke altid den store respekt for den voksnes måde at håndtere verdenssituationen på. Forstå det, hvem der kan.”

Underholdning og eftertænksomhed

Jeg var godt underholdt under læsningen af “Små visioner”, og samtidig gav den god anledning til eftertænksomhed. Bogen er fyldt med så mange børnecitater, der rammer plet, når de parres med den enkelte organisations vision, så det er virkelig svært at udvælge enkelte. Hvad med William fra 0. klasse, der til Det Frie Forksningsråds vision udtaler: “Gode ideer bliver til gode ting. Så vi skal jo hjælpe dem, der har en fantasifuld hjerne”, eller Mejse fra 0 klasse, der til Danske Gymnasiers vision siger: “Alle skal have lov til at blive klogere. Det er en regel. Er det ikke?”. Jeg er også vild med Liva fra 1. klasse, der om Krifas vision udtaler: “Alle dør jo på et tidspunkt. Så er det kun rimeligt, at man har det lidt sjovt, godt og dejligt indtil da..”

Er du blevet interesseret i at vide mere om projektet, bogen eller organisationen, så er der en hjemmeside tilknyttet med linket: smaa-visioner.dk

Fakta om bogen:
Titel: Små visioner
Forfatter: Jesper Rovsing Olsen (red.)
Forlag: Visions Media
Udgivelsesår: 2017
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen