Tag-arkiv: undervisning

Det gode skoleliv

Hvordan skabes der positive læringsspiraler i Folkeskolen?  – og hvordan fremmes lysten til læring, særligt hos de børn, der normalt ikke trives i skolen? Det har man undersøgt i  et fireårigt projekt i regi af Experimentarium, kaldet “Spiralprojektet”.

Gennem “Spiralprojektet” har 350 elever, 35 lærere og pædagoger og 5 skoleledere, afprøvet nye veje i undervisningen og undersøgt, hvilke strukturer og hvilket indhold, der øger børns udbytte og lyst til at lære.

Bogen, “Det gode skoleliv”, er skrevet på baggrund af Spiralprojektets erfaringer, og giver læseren konkrete og praktiske anbefalinger til indsatser , metoder og værktøjer. Bogen er skrevet af de fire skoleforskere, der står bag projektet, nemlig Clarissa Corneliussen, Morten Kisendal Fabricius, Louise Klinge og Per Krull. Den er udgivet på Aarhus Universitetsforlag, der har været så venlige at sende mig et eksemplar.

Skolen skal være for alle

Men vi har da en Folkeskole for alle, har vi ikke? Faktisk er der alt for mange børn, der ikke trives i Folkeskolens nuværende rammer.  I en national trivselsmåling fra 2017 svarer under halvdelen af de adspurgte elever på mellemtrinnet eksempelvis , at undervisningen giver dem lyst til at lære mere.

Alt for mange børn deltager ikke i læringsfællesskabet og får ikke en ungdomsuddannelse. Samtidig er det kendt at Folkeskolens fagpersoners arbejdsvilkår er udfordrede, så måske er der brug for at tænke helt anderledes?

Indre motivation og øget trivsel

Omdrejningspunktet for anbefalingerne i “Det gode skoleliv” er arbejdet med indre motivation og øget trivsel. Eleverne skal simpelthen have lyst til at være en del af læringsfællesskabet og det får de, ifølge bogen her, blandt andet:

  • Når det abstrakte gøres konkret
  • Når de kan se meningen i fagligheden
  • Når de bliver aktivt medbestemmende
  • Når de skal bevæge sig og tale sammen
  • Når de skal bruge praktisk-musiske elementer i boglige fag
  • Når klasseværelsets fokus ikke er tavlen
  • Når strukturen er projektbaseret og aldersintegreret
  • Når lektierne er væk

Bogen kommer omkring mange aspekter af det gode skoleliv, og forholder sig såvel til miljø og rammer, som mening, samhørighed, relationer og selvbestemmelse. Kort og godt slår bogen fast at nøglen til læringslyst går gennem medbestemmelse og en aktiv sanse- og oplevelsesorienteret undervisning.

Børnenes stemme

“Man sidder på sin røv, hører efter, hvad læreren siger, og skriver noter. Jeg tror ikke, der er nogen i vores klasse, der kommer til at sidde på kontor. Og det er det, læreren træner os til – at sidde på kontor”.

Ovenstående citat er et elevcitat hentet fra bogen, hvor børnene har fået en tydelig stemme. Teksten er nemlig løbende suppleret af citater fra de deltagende børn i projektet. Det giver en god dimension til tekstens pointer og forankrer den for læseren i det virkelige levede liv.

Morgendagens skole

Arbejder du med børn og skole ? Er du lærer, pædagog eller leder? Så er jeg sikker på, at du vil finde “Det gode skoleliv” virkelig interessant. Den er praksisnær og giver konkrete anvisninger til indsatser, der med fordel kan navigeres efter, når vi ønsker at indrette en skole for alle børn.

Bogen slutter med en vision for morgendagens skole og nogle konkrete anbefalinger til rammer og struktur, undervisningsmetoder og indhold, læreruddannelsen og lærerjobbet. Beskrivelsen af morgendagens skole lyder for mig at se, som en fantastisk skole at være barn i. Et sted, hvor man får medbestemmelse, er aktiv og virkelig får lyst til at lære.

Fakta om bogen:
Titel: Det gode skoleliv
Forfatter: Clarissa Corneliussen
Forlag: Aarhus Universitetsforlag
Udgivelsesår: 2018
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen

Den karismatiske underviser

Underviser du ? Holder oplæg og foredrag? – og reflekterer du nogle gange over om du ramte plet ? Om deltagerne kunne tilegne sig den viden, du havde på hjerte? I så fald, finder du i bogen her – “Den karismatiske underviser – 10 konkrete værkstøjer” – teorier og øvelser, der kan hjælpe dig på vej med at udvikle dig som underviser.

Bogen er skrevet af Svend Erik Schmidt, der har en baggrund som både lærer og leder, og er uddannet i læringsstile og nonverbal kommunikation. Måske kender du ham også som manden bag “Plan B”, “Skolen – verdensklasse på 100 dage” eller Løkkefondens Drengeakademi.

Bogen indledes med et introduktions-kapitel, der giver læseren et overblik over bogens teoretiske grundlag. Her slår forfatteren fast, at der særligt er fire faktorer, som er afgørende for, om man som underviser brænder igennem med sit budskab. Det handler om, om du er fagligt kompetent, om du er tydelig i din kommunikation, om du formår at “time” din undervisning og om du har deltagernes tilladelse og accept til at levere dit budskab.

Herefter følger fire kapitler. I bogens første kapitel præsenteres læseren for seks typiske faldgruber personificeret i standupperen, drøvtyggeren, duracelkaninen, slapsvansen, mavepinen og malkepigen. Rollerne beskrives sammen med deres virkning på eleverne, og som læser vil du helt sikkert kunne smile med. Af dig selv og ganske sikkert også af nogle af de undervisere du har mødt på din vej.

Herefter sætter kapitel 2 fokus på, at du selv bliver opmærksom på dine faldgruber. Dette gøres gennem konkrete øvelser, der kan gennemføres sammen med nogle kollegaer. Faldgruberne er ikke at betragte som fejl, men derimod fælder, man som underviser kan havne i. Ting som man uhensigtsmæssigt gør igen og igen.

Bogens tredje kapitel byder på  en introduktion til kommunikationens to grundlæggende hjørnesten, nemlig troværdig kommunikation og imødekommende kommunikation. Herefter præsenteres læseren for 10 konkrete værktøjer med øvelser. Værktøjerne er eksempelvis punktkommunikation, lokalitet, kropspositur eller gestikulation.

I fjerde kapitel får læseren ideer til, hvordan værktøjerne kan komme i spil i egen undervisning, og nogle skemaer, hvor egne opmærksomhedspunkter kan udvælges. Værktøjerne kan man enten arbejde med alene eller sammen med kollegaer. Ideer til videre refleksion finder læseren som afslutning i bogen.

“Den karismatiske underviser – 10 konkrete værktøjer” er dejlig konkret og praksisnær. Tag fat i konkrete udfordringer om at skabe tryghed i din undervisning, eller at motivere og være mere tydelig. Tag fat i redskaber, der gør dig i stand til at få deltagernes positive opmærksomhed. Kort sagt så lægger bogen op til at arbejde med dig selv, så du brænder mere igennem som underviser. Bogen og dens øvelser er relevant, hvad enten du arbejder med undervisning i folkeskolen, på en ungdomsuddannelse eller med undervisning af voksne.

På bogens bagsidetekst står der meget rammende således: “Du bliver ikke karismatisk “over natten”, kun igennem øvelser og refleksioner udvikler du dig som underviser…”

Fakta om bogen:
Titel: Den karismatiske underviser
Forfatter: Svend Erik Schmidt
Forlag:Skolernes hus
Udgivelsesår: 2017
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen

Den store ordsprogsbog.

“Man skal ikke græde over spildt mælk”, “Når man rækker Fanden en lillefinger, tager han hele hånden”, “Man skal ikke save den gren over, man selv sidder på” eller “Der gror ikke mos på en rullesten”. I “Den store ordsprogsbog” finder du hele 150 forskellige ordsprog fra hele verden. De 90 af dem er ledsaget af billeder af tegnere fra Illustratorgruppen i Dansk Forfatterforening.

Men hvad er egentlig et ordsprog? I følge Den Danske Ordbog er et ordsprog “…en fast sproglig vending, der kort sammenfatter en leveregel, ofte i billedlig form.” Ofte er der en rytme i ordsprogene, der gør, at vi altid siger dem på samme måde, og at de bliver lettere at huske. Ordsprogene adskiller sig fra talemåder ved at være hele afsluttede sætninger.

Bogen her er blevet til ved, at Illustratorgruppen sendte 150 forskellige ordsprog fra hele verden ud til medlemmerne, og bad alle, der ønskede at deltage, om at udvælge et, de havde lyst til at illustrere. Resultatet er blevt 90 vidt forskellige illustrationer, både med hensyn til form, farver, teknikker og udtryk.

Hvert opslag i bogen har ordsproget som tekst på venstre side og illustrationen på højre side. Der er altså ingen forklaringer på de enkelte ordsprog, men i stedet billedlige fortolkninger. Efter de 90 illustrationer følger et afsnit med forslag til aktiviteter og lege med ordsprog. Der er inspiration til selv at komme i gang med at tegne ordsprog og små quizzer og ideer til lege og spil. Herefter følger et afsnit med yderligere 60 ordsprog. Bogen afsluttes med en illustratoroversigt med små selvportrætter.

Bogen kan bruges på mange måder. Den egner sig både til dialogisk læsning fra 5-års alderen eller til den voksne, der elsker smukke og finurlige illustrationer. Tekst og billede kan nydes i sammenhæng, eller man kan prøve at gætte ordsproget ved kun at se på billedet. Bogen kan også finde fin anvendelse til undervisningsbrug på mange forskellige klassetrin.

Det er en skøn oplevelse at læse i bogen her. Den præsenterer mangfoldigheden og bredden i ordsprogenes verden og i særdeleshed indenfor dansk børnebogsillustration. Det er kvalitetsformidling, der både underholder og gør læseren klogere, så den får en varm anbefaling med herfra.

Fakta om bogen:
Titel: Den store ordsprogsbog
Forfatter: Red: Bente Bech og Tove Krebs Lange
Forlag: Gyldendal
Udgivelsesår: 2016
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen