Tag-arkiv: mindset

Bliv bedre med fokuseret træning

“Bliv bedre med fokuseret træning” er skrevet i et samarbejde mellem psykolog Susanne Bargmann og stemmetræner Ulrik Elholm. Samarbejdet opstod , da Susanne Bargmann opsøgte Ulrik Elholm for at blive bedre til at synge.

Sammen udviklede de en metode, som de brugte i arbejdet med Susannes sang. Metoden kan anvendes af alle, der har noget de gerne vil være bedre til: “Det handler i vores øjne nemlig ikke om, hvor god du er, det handler om , at du kan blive bedre!”

sing-1322180_1280

Bogens budskab er ganske enkelt:

“Selvfølgelig kan du blive bedre, lære og udvikle dig !

Hvis der er noget du drømmer om, så ræk ud efter det!”

Bogen falder godt i tråd med tendenserne i flere fagbogsudgivelser her i foråret, der gør op med myten om det naturlige talent, og slår fast, at måden, vi tænker om os selv og vores evner – vores mindset- har betydning for, hvor godt vi klarer os i mange aspekter af livet. Målrettethed, træning og vedholdenhed kommer på dagsorden sammen med modet til at lave fejl og lære af vores fejl.

Bogen tager udgangspunkt i den svenske professor Ericssons forskning i performance psychology, samt Carol Dwecks forskning i mindset; måder at tænke på, der påvirker vores tilgang til udvikling og læring. Læseren introduceres til Carol Dwecks forståelse af, at man enten har et overvejende fastlåst mindset eller et udviklende mindset.

Herefter beskrives forfatternes bud på en model for bevidst, målrettet træning, der konkretiserer, hvordan du skal træne, hvis du har noget du gerne vil blive bedre til. Modellens grundelementer udfoldes  i de følgende kapitler gennem både teori, eksempler og øvelser.

Bogen afsluttes med forskellige perspektiver på, hvad der skaber motivation, samt en opfordring til at tro på, at “Du kan mere, end du tror”.

Jeg er selv blevet ret optaget af den mindset-baserede tilgang til udvikling og læring, hvor vi allesammen, uanset talent og medfødte gener, kan udvikle os og blive bedre. Ser vi vores muligheder og evner i dette lys, så bliver det meningsfuldt og motiverende at træne og arbejde med at blive dygtigere. Denne tilgang til læring og udvikling kan anvendes både på arbejdspladsen, i familielivet, i sport og i hele uddannelsessystemet.

Jeg vil varmt anbefale dig at dykke ned i det positive univers, som bogen “Bliv bedre med fokuseret træning” repræsenterer.

Fakta om bogen:
Titel: Bliv bedre med fokuseret træning
Forfatter: Susanne Bargmann og Ulrik Elholm
Forlag: Akademisk Forlag
Udgivelsesår: 2016
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen

Mindsetbaseret undervisning

Bogen “Mindsetbaseret undervisning” udspringer af et udviklingsprojekt på Viborg Gymnasium og HF, og tager sit udgangspunkt i den amerikanske psykologiprofessor Carol Dwecks mindset-teorier. Her får du en let og positiv indføring i arbejdet med mindsetbaseret undervisning.

Arbejdet med mindsetbaseret undervisning kan bidrage til mere optimale læreprocesser ved at sætte fokus på potentialer fremfor begrænsninger:

”Vi betoner vigtigheden af dyder som vedholdenhed og nysgerrighed, ligesom vi fremhæver feedbackformer, sprogets betydning og klasserummet som risikofrit miljø som afgørende indsatsområder. Til gengæld er afsættet for bogen, at bægeret er fyldt, når det gælder brug af test og karakterer som motivationsfaktor, hvad enten det er i folkeskolen, på gymnasier eller på universiteter.”

light-bulb-1173249_1920

Bogen er relevant læsning for undervisere gennem hele uddannelsesforløbet,men også for alle andre, der interesserer sig for mindset-teori.I bund og grund, så handler det om , at hvordan du tænker om  dig selv, har afgørende betydning for , hvordan du klarer dig i skolen og mange andre af livets aspekter. Bogen stiller spørgsmålet: Vil du se god ud eller vil du blive bedre?

Bogen introducerer dig til grundelementerne i mindset-teori og går bag om begreberne fastlåst og udviklende mindset. Forskellene på et fastlåst og et udviklende mindset illustreres ved at se nærmere på fem grundsyn; nemlig synet på udfordringer, modstand, indsatsens betydning, feedback og andres succes. Herefter giver bogen konkrete eksempler på, hvordan arbejdet med mindset-teori kan blive en del af en undervisningshverdag. Dette gøres i tre kapitler: Mindset i undervisningen, Underviseren som det gode eksempel og Elever og mindset.

Bogen er praksisnær med mange gode cases, eksempler og øvelser, og anbefalelsesværdig læsning i en tid hvor uddannelseskulturen sætter et højt forventningspres. Der er gode konkrete bud på, hvordan vi kan gå fra en præstationskultur til en læringskultur.

Fakta om bogen:
Titel: Mindsetbaseret undervisning
Forfatter: Allan Andreasen Kortnum, Jeppe Agger Nielsen og Peter Arnborg Videsen
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag
Udgivelsesår:2016
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen