Tag-arkiv: filosofi

Det, du ikke forstår, gør dig klogere

“Der findes to slags mennesker:

Dem, der er optaget af det, de ved, og dem, der er optaget af det, de ikke ved.

De sidste er de mest interessante, for de er på vej frem.”

Peter Bastian.

Svend Brinkmann, Tor Nørretranders og Rane Willerslev behøver næppe nogen større præsentation. De tre skarpe iagttagere og debattører, der står bag udgivelser som “Stå fast”, “Mærk verden” eller “Tænk vildt”, har nu sammen udgivet en samtalebog med titlen: “Det, du ikke forstår, gør dig klogere”. Frederik Lindhardt leder dem i bogen gennem en dynamisk samtale om, hvad det vil sige at være menneske i vores tidsalder.

Samtale om samtalen

“Det, du ikke forstår, gør dig klogere” indledes med en prolog, hvor Brinkmann, Nørretranders og Willerslev så at sige samtaler om samtalen. De har allerede været samlet over to dage for at lave samtalebogen, og ser nu tilbage på ordene, der faldt.

Samtalen om samtalen tager udgangspunkt i to sten, som Tor Nørretranders har medbragt, og forholder sig til perspektiver og tilgange til at samtale om en given sten eller et givent emne. Hvilke samtaler vil være interessante for læseren at læse om? – og hvordan sikrer de, at de faktisk kommer frem til at snakke om stenen eller emnet , og ikke blot taler om teorier og tilgange?

Allerede på knap 6 siders prolog står det klart , at samtalen foregår mellem tre meget forskellige iagttagere. Netop denne forskellighed gør, at man som læser hele tiden har lyst til at læse videre, og så at sige blive klogere på det man ikke forstår.

Overgangen til en ny tidsalder

Samtalerne i “Det, du ikke forstår, gør dig klogere” kommer vidt omkring. Grundantagelsen er, at vi er på vej ind i en ny tidsalder. Vi befinder os i en overgang mellem noget, der var, og noget, der kommer. Fra hvert sit udgangspunkt forsøger Brinkmann, Nørretranders og Willerslev gennem samtalerne, at bliver klogere på denne overgang, og at komme nærmere, hvad det vil sige at være menneske i en ny tidsalder.

Samtalen leder dem forbi mennesket som løber, universiteter med fordybelse og højt til loftet, friheden og anderledesheden, fake news og Trump, demokrati og politikere, arbejdsliv , menneskeliv, teknologi, død og meget andet.

Samtalen er uforudsigelig. Til tider en anelse rodet og uden en rød tråd, men i kraft at deltagernes forskelligheder og personligheder, så får man som læser lyst til at læse videre, dels for at prøve at blive klogere på deres perspektiver, og dels for at se, hvilken vej samtalen mon drejer.

Frederik LIndhardt siger meget rammende i bogens epilog: “…samtalen – som form- har det med at finde sin egen vej, som kan være svær at kortlægge forud. I stedet skal vi skabe et eller flere kort efterfølgende. Lidt skarpt sagt er tanken altid et skridt bagud, når man taler, mens den er et skridt foran, når man skriver.”

Sætternissen på spil

Det eksemplar af “Det du ikke forstår, gør dig klogere”, som jeg læste i, havde jeg lånt med hjem fra biblioteket. Da jeg kom til bogens epilog, hvor deltagerne samtaler om, hvor samtalen endte, og om samtalen som erkendelsesform, så stopper bogen pludselig.

Jeg måtte tilbage på biblioteket, for at finde et andet eksemplar, og konstaterede, at det blot var sætternissen, der havde været på spil i det eksemplar jeg læste i. Jeg har endnu ikke fået læst de sidste sider, så for mig blev det samtalen, der aldrig endte helt, og det gør faktisk ikke noget – måske er det i virkeligheden de bedste samtaler?

Fakta om bogen:
Titel: Det, du ikke forstår, gør dig klogere
Forfatter: Svend Brinkmann, Tor Nørretranders og Rane Willerslev
Forlag: People's Press
Udgivelsesår: 2018
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen

Ståsteder

Forleden dag, da jeg havde udlånsvagt på biblioteket, kom der en mand og spurgte til en roman af forfatteren og filosoffen Iris Murdoch.

Bøgerne var gemt godt væk i bibliotekets underetage, og under snakken på vej derned kom det frem, at interessen for at se nærmere på bøger af lige netop denne forfatter, var opstået under læsningen af Svend Brinkmanns nye udgivelse “Ståsteder”.

Jeg fortalte, at jeg også var i gang med bogen, hvortil låneren sagde. “Han er nu en klog mand ham Brinkmann – han forstår at servere store kloge tænkeres ord, og krydre det med sin egen mening, så det bliver nemt at gå til … og så har jeg endda fået lyst til at vide endnu mere”.

Nu er jeg også selv blevet færdig med læsningen af “Ståsteder – 10 gamle ideer til en ny verden” og jeg vil give låneren fra biblioteket ret. Brinkmann er altså inspirerende og tankevækkende læsning.

“Ståsteder – 10 gamle ideer til en ny verden” er en selvstændig opfølgning til Brinkmanns populære bog “Stå fast”, som også er blevet anbefalet her på Faghylden. Fik du ikke læst  anbefalingen, så kan du finde den her: Stå fast

Hovedtesen i “Ståsteder” er, at mening i livet knyttes til de fænomener, der er et mål i sig selv. De aktiviteter vi udfører, fordi de simpelthen har værdi i sig selv. Dette står, ifølge Brinkmann, i stærk kontrast til den nyttetænkning og instrumentalisering, der præger vores samfund i dag, hvor alt, hvad vi gør, skal være nyttigt og kunne bruges til noget.

I “Ståsteder” indkredser Brinkmann 10 eksistentielle ståsteder, som har iboende værdi:“De ti ideer er tænkt som påmindelser om, hvad der er væsentligt og meningsfuldt i tilværelsen. Mit håb er, at man ved at læse mine påmindelser vil komme til en erkendelse af, at der er noget, der har værdi i sig selv, og som er en indre del af en menneskelig og meningsfuld tilværelse.”

De ti eksistentielle grundforhold eller ståsteder, Brinkmann præsenterer for læseren er: Det gode, Værdigheden, Løftet, Selvet, Sandheden, Ansvaret, Kærligheden, Tilgivelsen, Friheden og Døden. Hvert ståsted har sit eget kapitel, hvori den filosofiske tanke bag forklares, og derefter sættes i relation til aktuelle tendenser i tiden.

Læseren præsenteres for store tænkere lige fra oldtiden til i dag, såsom Aristoteles, Løgstrup, Foucault, Kierkegaard eller Montaigne. Men læseren støder såmænd også på Kim Larsen, Woody Allen eller Joan Ørting.

Brinkmann er velargumenterende og for mig satte læsningen gang i en masse tanker om, hvad der giver mening og værdi – ikke blot i mit liv- men i vores fælles liv. Jeg læste bogen i små bidder og gav den tid til at lagre sig undervejs. Jeg er begejstret for Brinkmanns samfundskritiske vinkler og det klare fokus på fællesskabet. Men mest af alt, så er jeg begejstret for alle de tanker, læsningen af “Ståsteder” sætter i gang. Tanker om mening, lykke og om livet, der enten opleves eller leves.Bogen kan varmt anbefales.

Fakta om bogen:
Titel: Ståsteder - 10 gamle ideer til en ny verden
Forfatter: Svend Brinkmann
Forlag: Gyldendal Business
Udgivelsesår: 2016
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen

Det gennemsnitlige menneske

Anbefalet af Tine Sax

Anbefalet af Tine Sax

Der er nok af ting at blive bekymret over her på overgangen til et nyt år. Hvordan kan den eksponentielle vækst i samfundet fortsætte? Hvornår afløser langsigtede visioner og investeringer de kortsigtede populistiske tendenser i kommunal- og landspolitik? Og på det nære område: Hvordan kan vi hjælpe vores børn til at kunne håndtere deres liv på den bedste måde? Hvad betyder eksponeringen på de sociale medier? Hvilken betydning får elite-dyrkelsen i skole og foreninger?

Spørgsmål som disse er jeg optaget af for tiden – både i mit arbejde som leder, i min hverdag som kvinde halvvejs i livet og som mor. Når spørgsmålene bliver komplekse, store og mange, tror jeg, at det er en naturlig reaktion at ty til eksistentielle overvejelser, og i den sammenhæng er jeg faldet over bogen ”Det Gennemsnitlige Menneske” af Morten Albæk. Bogen fik jeg foræret af en ven og kollega for et par år siden.

Præsentation af bogen
“Det Gennemsnitlige Menneske” er opdelt i 3 dele. Første del af bogen handler om Albæks opvækst og uddannelse, anden del beskriver de grundlæggende og eksistentielle pejlemærker, som han bestræber sig på at leve sit liv efter, og i sidste del gøres der rede for, hvordan Albæks ledelsesprincipper kommer til udtryk i praksis.

Det gennemsnitlige menneske

Et af bogens hovedbudskaber er, at man først kan skabe værdi og have succes, når man erkender, at livet må rumme en eksistentiel sammenhæng, hvor de principper man bruger som pejlemærker i sit liv er og bliver de samme – uanset om man ønsker at være en god leder, en god mor eller et godt menneske. Derfor giver det god mening, at bogen er bygget op som den er.

Bogen er på 175 sider, og selvom den behandler eksistentielle temaer og er skrevet af en filosof, så er den let tilgængelig sammenlignet med øvrig filosofisk litteratur jeg tidligere har haft fingre i.

Min bedste fagbog
Albæk beskriver, hvordan Janteloven er muteret fra at være en lov om at holde andre nede til en lov om, at vi alle skal holde hinanden kunstigt oppe. Og han kalder den nye lov for X Factor-loven. Det folder han på interessant vis ud, og redegør for, at sandsynligheden taler stærkt for, at man ikke stikker ud, at man ikke har særlige evner, at man ikke er særlig smuk, at man slet ikke er noget særligt. Man er bare ét af 6-7 milliarder mennesker, der lever sammen på en lille planet.

Derimod må der selverkendelse til, for at kunne realisere sit fulde potentiale – uanset hvor stort eller lille det måtte være. Fravær af selverkendelsen er den bedste garanti for, at livet ikke får værdi for hverken én selv eller ens nærmeste. Vi er kort fortalt gennemsnitlige mennesker, som må forvalte de evner vi har, i stedet for at nære illusioner om de evner, vi aldrig får, mener Albæk.

Albæk opstiller i sin bog fire leveregler, der snarere minder os om vores begrænsninger, end maler vores ubegrænsede muligheder:
1.      antag at du hverken er perfekt eller ufejlbarlig – og at det gør, at du er både undværlig og erstattelig i alle livets forhold.
2.      antag, at du kun har ganske få eller måske ingen medfødte talenter – og at det betyder, at hverken drømme eller begejstring kan kompensere for flid og vedholdenhed.
3.      antag, at du er afhængig af andre gennemsnitlige mennesker – og at din selvglorificering som oftest vil afholde dem fra at åbne deres arme.
4.      antag, at du er genetisk programmeret og socialt tilbøjelig til at følge strømmen snarere end at oppebære en personlig integritet – og at du hver eneste dag i dit liv er nødt til at kæmpe hårdt for at være ærlig i stedet for svigagtig.

I afslutningen af bogen er Albæk inde på ledelse som værdiskabelse, ledelse som meningsskabelse, den transparente organisation og begreber som ydmyghed, flid og vedholdenhed, som også afspejler sig i levereglerne.

Morten Albæk rammer spot on på min optagethed og bekymring for vores lands og samfunds udvikling – og gør det med det individuelle fokus på, hvordan vi hver især må tage ansvar for at være gode mennesker i hele vores liv. Derfor kandiderer ”Det Gennemsnitlige Menneske” til at være min bedste fagbog.

Fakta om bogen:
Titel: Det gennemsnitlige menneske: Om at lede sig selv og andre
Forfatter: Morten Albæk og Stig Matthiesen
Forlag: Gyldendal
Udgivelsesår: 2013
Anbefalet af: Tine Sax