Tæt på literacy

Begrebet literacy har etableret sig på den danske didaktiske scene. Begrebet er hentet fra engelsk og det er svært at finde et dansk ord, der dækker begrebets bredde. Ordet skriftsprogskyndighed er blevet anvendt, men ifølge bogen “Tæt på literacy”, så indeholder literacy-begrebet langt mere end det, nemlig både skriftsprogstilegnelsen, når vi lærer at læse og skrive, men også hvordan vi lærer gennem sproget, sammenhængen mellem det talte og det skrevne sprog, samt hvordan sproget udspringer af vores sociale tilværelse. Samtidig dækker en moderne tolkning af literacy-begrebet multimodale tekst- og sprogformer som en del af den digitale udvikling.

Literacy er altså et omfattende begreb, der dækker hele skoleforløbet. Det har sit naturlige udgangspunkt i danskfaget, men arbejdet med sammenhængen mellem sprog og læring rækker ind i alle skolens fag.

img_0370

Bag bogen “Tæt på literacy” står Johannes Fibiger, cand.mag. i dansk, idehistorie og filosofi, og Martin Jørgensen, cand. mag. i dansk og kristendomskundskab. Forfatterne har tidligere udgivet “Tæt på sprog. Håndbog i dansk sprog og sprogdidaktik”.

Bogen er skrevet som en lærebog til læreruddannelsen, samt læreres efteruddannelse. Bogen vil også være interessant læsning for andre med interesse for læring, sprog og betydningsdannelse. Sigtet med bogen er, i følge forfatterne, med Johannes V Jensens ord, at ” læseren skal vide bedre, hvad han/hun ved. Og måske få øje på noget, man ikke vidste, at man ikke vidste.”

“Tæt på literacy” indledes med ti teser om literacy, der tager udgangspunkt i færdighed og dannelse som hinandens forudsætninger, forholder sig til den digitale udvikling som en udfordring og belyser literacy-begrebet i både et uddannelsespolitisk og er samfundsmæssigt perspektiv. Herefter følger et indledende og overordnet kapitel, der giver en introduktion til literacybegrebet med aktuelle definitioner og perspektiveringer.

Dernæst sættes der i de 11 følgende kapitler fokus på forskellige centrale fagområder i danskfaget, eksempelvis “At skrive tegn”, “Fiktionslæsning og skrivning” eller “Den sproglige virkelighed”. Bogen afrundes med et efterskrift og ordforklaringer.

I bogens efterskrift slår forfatterne fast, hvorfor arbejdet med literacy er så vigtigt: “..fordi de basale kompetencer ikke bare ruster eleverne til videreuddannelse og erhvervsliv, men også til at tage hånd om deres eget liv og livsverden. Så eleverne skal ikke bare blive lønsomme, men også virksomme borgere, der kan tænke selv.”

Jeg synes bogen var rigtig interessant læsning, og bestemt også relevant og lærerig læsning for andre end dansklærere og lærerstuderende. Jeg fik bestemt øje på noget, jeg ikke vidste, at jeg ikke vidste…og det er altid en god oplevelse.

Fakta om bogen:
Titel: Tæt på literacy
Forfatter: Johannes Fibiger og Martin Jørgensen
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Udgivelsesår: 2016
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen