Robuste børn

Moderne børn

Viljestærk, cool, tapper, sej, vedholdende eller målrettet. Betegnelserne er mange, men de henviser alle til det at holde ud og holde fast på trods af de vanskeligheder man måtte møde. Børn i dag kan klare rigtig mange ting, men ind i mellem kan det knibe med at fastholde fokus, med at overkomme de små bump på vejen og med forståelse for egen rolle i et fællesskab.

I følge Per Schultz Jørgensen – forsker, forfatter, psykolog, professor og tidligere formand for Børnerådet- så handler dette alt sammen om egenskaber, der har med begrebet robusthed at gøre. Robusthed læres i barndommen og er et vigtigt udgangspunkt, når barnet senere som ung og voksen skal forme sit eget liv og finde mod til at have sine egne holdninger.

Begrebet robusthed

I “Robuste børn” belyser og behandler Per Schultz Jørgensen begrebet robusthed fra forskellige vinkler. Perspektivet i bogen er “…at børn skal inddrages og udfordres i en karakterdannende kultur – hvor vi støtter deres udvikling frem til livsmod, ansvar og vedholdenhed. Børn skal tilegne sige en tro på, at de er noget. Ikke kun at de kan noget. Det er i dette komplekse, men afgørende samspil med en omgivende kultur at børn tilegner sig robusthed.”

Bogen indledes med en definition af begrebet robusthed. Hovedelementerne i Schulz Jørgensens definition er , at det handler om at kunne holde ud og holde fast på trods af udfordringer og vanskeligheder. Robusthed rummer både sårbarhed og styrke, og det er ikke en præstation, men noget der udvikles i en proces – altså mere en indstilling end et resultat. Sidst, men bestemt ikke mindst, så er målet for robusthed, i Schultz Jørgensens definition, frigørelse i glæde, trivsel, vedholdenhed og fordybelse.

Bogens opdeling

Bogen er opdelt i tre dele. Første del bygger på en sociologisk synsvinkel, hvor der præsenteres et historisk  blik på begrebet set i lyset af vores samfunds- og familieudvikling. I anden del præsenteres læseren for en psykologisk synsvinkel på begrebet, hvor forskellige teoretiske vinkler belyses. I bogens tredje del præsenteres en pædagogisk synsvinkel, hvor der redegøres for de vigtigste pædagogiske principper i en karakterdannende kultur. Principperne foldes ud i de tre vigtigste arenaer for barnet: familien, daginstitutionen og et lærings- og undervisningsmiljø.

En varm anbefaling

Jeg var meget begejstret for læsningen af bogen her. Den gjorde mig klogere og gav mig virkelig noget at tænke over. Jeg arbejder med læring og undervisning hver dag, og var særligt optaget af Schultz Jørgensens pointer om robusthed i læring og såkaldt Building Learning Power, hvor vigtige sigtepunkter bliver modstandskraft, opfindsomhed, eftertanke og samarbejde. Vi skal som forældre, pædagoger eller lærere turde udfordre og motivere børn til at gå lige lidt længere, end de selv troede var muligt. Vi skal give dem ansvar livsmod og tiltro til sig selv.

Jeg vil varmt anbefale dig selv at læse bogen her og slutte med forfatterens ord om den inderste kerne i robusthed i læring, hvor noget jeg kan, og noget jeg gør, integreres med noget jeg værdsætter og noget jeg tror på: “Det er på sin vis selve indholdet i begrebet “læring”: at noget tilegnes som en kunnen og bliver en kvalifikation – og udvikler sig til noget man kan stå inde for….Det er her, den lykkelige forening sker mellem at kunne noget af det , der kræves af en, og selv værdsætte der. Det er denne brobygning mellem ydre krav, egne handlinger og egne værdier, der ender med at skabe en robusthed…”

Fakta om bogen:
Titel: Robuste børn
Forfatter: Per Schultz Jørgensen
Forlag: Kristeligt Dagblads Forlag
Udgivelsesår: 2017
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen