Motivation

Dorte Ågårds bog “Motivation” henvender sig til undervisere, der gerne vil blive klogere på begrebet motivation. Bogen anlægger et praktisk perspektiv på motivation i en skolesammenhæng, men flere pointer kan sagtens overføres på andre sammenhænge.

Den overordnede pointe i bogen er, “at elevers motivation er et resultat af deres skoleerfaringer og oplevelser af lærerne, og at lærere derfor har stor indflydelde på, hvordan elever vælger at engagere sig i skolearbejdet” (Ågård, s. 8) Derfor er det vigtigt, at lærere og undervisere bliver bevidste om, hvor vigtige deres roller er.

Motivation

Bogen indledes med et historisk perspektiv på udviklingen af motivationsforståelser. Herefter præsenteres ti delteorier om motivation. Ikke sådan at forstå, at delteorierne udelukker hinanden, men i stedet ti forskellige vinkler på motivation, der supplerer og komplimenterer hinanden.

Efter hver af de teoretiske fremstillinger, er der bud på, hvad delteorien betyder i praksis. Disse praksisanvisninger med inspiration og anbefalinger til lærere gør bogen meget anvendelig. Det er ikke en færdig manual til motivationsarbejde i skolen, men et inspirerende idekatalog, der kan plukkes fra og udvikles på.

Alt i alt en let læst guide om begrebet motivation, hvor teorien gøres vedkommende og praksisnær.

Fakta om bogen:
Titel: Motivation
Forfatter: Dorte Ågård
Forlag: Frydenlund
Udgivelsesår: 2015
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen