Mindsetbaseret undervisning

Bogen “Mindsetbaseret undervisning” udspringer af et udviklingsprojekt på Viborg Gymnasium og HF, og tager sit udgangspunkt i den amerikanske psykologiprofessor Carol Dwecks mindset-teorier. Her får du en let og positiv indføring i arbejdet med mindsetbaseret undervisning.

Arbejdet med mindsetbaseret undervisning kan bidrage til mere optimale læreprocesser ved at sætte fokus på potentialer fremfor begrænsninger:

”Vi betoner vigtigheden af dyder som vedholdenhed og nysgerrighed, ligesom vi fremhæver feedbackformer, sprogets betydning og klasserummet som risikofrit miljø som afgørende indsatsområder. Til gengæld er afsættet for bogen, at bægeret er fyldt, når det gælder brug af test og karakterer som motivationsfaktor, hvad enten det er i folkeskolen, på gymnasier eller på universiteter.”

light-bulb-1173249_1920

Bogen er relevant læsning for undervisere gennem hele uddannelsesforløbet,men også for alle andre, der interesserer sig for mindset-teori.I bund og grund, så handler det om , at hvordan du tænker om  dig selv, har afgørende betydning for , hvordan du klarer dig i skolen og mange andre af livets aspekter. Bogen stiller spørgsmålet: Vil du se god ud eller vil du blive bedre?

Bogen introducerer dig til grundelementerne i mindset-teori og går bag om begreberne fastlåst og udviklende mindset. Forskellene på et fastlåst og et udviklende mindset illustreres ved at se nærmere på fem grundsyn; nemlig synet på udfordringer, modstand, indsatsens betydning, feedback og andres succes. Herefter giver bogen konkrete eksempler på, hvordan arbejdet med mindset-teori kan blive en del af en undervisningshverdag. Dette gøres i tre kapitler: Mindset i undervisningen, Underviseren som det gode eksempel og Elever og mindset.

Bogen er praksisnær med mange gode cases, eksempler og øvelser, og anbefalelsesværdig læsning i en tid hvor uddannelseskulturen sætter et højt forventningspres. Der er gode konkrete bud på, hvordan vi kan gå fra en præstationskultur til en læringskultur.

Fakta om bogen:
Titel: Mindsetbaseret undervisning
Forfatter: Allan Andreasen Kortnum, Jeppe Agger Nielsen og Peter Arnborg Videsen
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag
Udgivelsesår:2016
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen