Kategoriarkiv: Læring og pædagogik

Her finder du gode fagbøger om læring og pædagogik.

Mobning

Endnu en udgivelse i serien “Pædagogisk rækkevidde” har netop set dagens lys, nemlig “Mobning” af Helle Rabøl Hansen.

Pædagogisk Rækkevidde udgives af Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening, og formidler, i et lille overskueligt format, inspiration fra førende pædagogiske forskere til at omsætte teoretisk viden til pædagogisk praksis.

Mobning og fællesskab

Mobning er et begreb i bevægelse, og på blot 67 sider bringer Helle Rabøl Hansen læseren rundt om hele begrebet gennem tre spor: et tilbageblik på 20 års forskning i mobning, et indblik i en nutidig forståelse af mobning, samt et bud på, hvordan mobning kan udfordres i en almindelig dansk skolehverdag.

I bund og grund handler mobning om eksklusion fra fællesskabet. Helle Rabøl Hansen definerer mobning som: “en uformel fællesskabsform, der bygger på systematiske udstødelsesmønstre af deltagere i formelle sociale sammenhænge”.

Det er altså mobning, når et barn kan gå i en klasse uden at være en del af klassens fællesskab. Hvad enten det sker i klassen, i frikvarteret, i fritiden eller på de sociale medier.Herved flyttes opmærksomheden væk fra det enkelte barns personlige egenskaber og i stedet mod de sociale mønstre og faktorer i fællesskabet, som driver mobningen frem.

Praksis og metode

Den vigtigste pointe i “Mobning” er, at det aldrig er et barns skyld, hvis det bliver mobbet. Årsagerne til mobning skal altid findes i fællesskabet. En forståelse, der i følge Helle Rabøl Hansen, kan give lærere og pædagoger en retning, når mobning i skolen skal udfordres og forhindres.

Bogen her leverer naturligvis ikke nogen enkel metode, hvormed al mobning bare kan fikses. Det kræver en mangesidet indsats. Helle Rabøl Hansen peger på international forskning, der viser, at vejen frem er forebyggelse og en såkaldt “whole school-approach”, hvor indsatserne mod mobning er en del af selve skolens værdigrundlag: “det betyder, at arbejdet mod mobning ikke er en lejlighedsaktivitet, men tværtimod noget, der siver ind i skolens aktiviteter på flere niveauer”.

Helle Rabøl Hansen peger på fællesskabende didaktikker som en strategi i det forebyggende arbejde, og parentesmetoden, som en analysemetode, når der er opstået mobning i et klassefællesskab. Begge dele er undersøgende og spørgende strategier, der kun præsenteres ganske kort i formatet her.

Sidst i bogen anbefales der mere litteratur for læseren , der måtte have fået mod og inspiraton til at arbejde videre mod mobning. Mit bud er, at mange læsere har fået lyst til at arbejde videre med tryghed, tolerance og inkluderende fællesskaber, efter en inspirerende og dejlig konkret appetitvækker i bogen her.

Fakta om bogen:
Titel: Mobning
Forfatter: Helle Rabøl Hansen
Forlag: Aarhus Universitetsforlag
Udgivelsesår: 2018
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen

Tænk vildt

Lille format, hurtigt læst og alligevel med en masse på hjerte. Denne lille sag, “Tænk vildt” af Rane Willerslev, har jeg faktisk tidligere haft lånt med mig hjem i en større stak af fristende nyudgivelser fra biblioteket. Jeg nåede bare ikke at få den læst. Heldigvis stak en god kollega mig den med hjem i går, og da jeg først kom i gang med læsningen, så kunne jeg slet ikke lægge den fra mig igen.

Og lad det være sagt med det samme: jeg synes altså, at han er ret så sej, forfatteren Rane Willerslev. Direktør for Nationalmuseet med en baggrund som professor i social antropologi, direktør for Kulturhistorisk Museum i Oslo og leder af De Etnografiske Samlinger på Moesgaard Museum. Dertil medlem af Eventyrernes Klub med talrige ekspeditioner til Sibirien bag sig.

Det er guddommeligt at fejle

“Tænk vildt” bærer undertitlerne “Det er guddommeligt at fejle” og “En peptalk for en mere nysgerrig tidsånd”, hvilket meget godt rammesætter bogens ærinde: at argumentere for en samfundsforståelse, der belønner nysgerrighed, vovemod og dumdristighed, så vi ikke altid leverer, hvad der bliver sagt, men hvad der giver mening. Kort sagt: en samfundsforståelse, der kan rumme evnen til at tænke vildt.

“Tænk vildt” er opbygget af 19 små kapitler med overskrifter som “Hierakier leverer opad”, “Sjovt for alvor”, “Kaldet frigør de kreative kræfter” eller “Lær (af) at tage fejl – men gør det produktivt”. Bogen igennem præsenteres forskellige vinkler på arbejdet med nysgerrighed, innovation og forandringer, der alle forankres i konkrete cases fra Willerslevs egne ledelseserfaringer.

Målgruppen for “Tænk vildt” er ledere med interesse for organisatoriske dynamikker og medarbejdere i videns-, uddannelses- og kulturinstitutioner, der er nysgerrige på at arbejde med en legende tilgang til kreativitet og innovation.

Magiske cirkler

Med fra læsningen af “Tænk vildt” tager jeg en reminder om, at “fejl , anskuet og anvendt produktivt, kan være en fantastisk kreativ drivkraft”. Det er en vigtig pointe i mange former for lærings-arbejde.

Jeg er også blevet nysgerrig på begrebet “magiske cirkler”, som Willerslev beskriver i bogen. Magiske cirkler er en ide hentet fra et antropologisk feltarbejde hos jukagirerne. Kort fortalt, så suspenderer man i arbejdet med magiske cirkler de eksisterende organisatoriske hierakier , og skaber uformelle rum i den formelle organisationsstruktur, hvor medarbejdernes “kreativitets-reserve” og “ide-overskud”  kan aktiveres. Man giver plads til at lægge rationaliteten, dele viden og lade interessante ting opstå.

Et reservoir af viden

Jeg kan klart anbefale dig, at kaste dig over læsningen af “”Tænk vildt”. Det er en kort og spændende introduktion til Willerslevs tanker om en nysgerrig tidsånd: “..i alt det unyttige, formålsløse og overflødige ligger der et ganske vidunderligt reservoir af viden. Som kan gøres operationel, hvis man ellers er oplært til at vide, at intet af det, man ved, er ligegyldigt.”

Fakta om bogen:
Titel: Tænk vildt
Forfatter: Rane Willerslev
Forlag: Peoples Press
Udgivelsesår: 2017
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen

Støt dit skolebarn

Netop nu er gymnasieelever landet over i fuld gang med forberedelserne til deres SRP opgaver. Der søges litteratur og gode kilder til spændende problemstillinger. Flere af dem kigger forbi på landets biblioteker, og lige for tiden møder jeg flere af dem på mine udlånsvagter.Måske … medmindre de i stedet har sendt deres mor.

Deres mor ? Kan det virkelig passe, at man kan komme så langt i skolesystemet, og så er det stadig mor, der laver litteraturliste og har styr på problemformuleringen? Der er rigtig mange selvstændige , videbegærlige og arbejdsomme unge mennesker, men det er altså desværre ind i mellem mor, der er primus motor på opgaveskrivningen. Næste gang jeg hjælper med læsestof, så tror jeg, at jeg sniger denne lille guide til mor med i bunken

.

Sådan bliver du dit barns bedste lærer

Du er dit barns bedste lærer. Det mener Maria Baldus, der står bag bogen “Støt dit skolebarn”, en forældreguide til forældre, der ønsker at motivere deres skolebørn. Maria Baldus er tidligere skolelærer og har virksomheden God i skolen, hvor hun rådgiver og afholder kurser for forældre, om hvordan man hjælper sit barn til at opleve skolesucces og trives med skolens udfordringer.

“Støt dit skolebarn” er opbygget af 12 kapitler. Den indledes med en fortolkning af uddannelsesforskeren John Hatties bud på, hvad der gør børn gode i skolen, nemlig:

  • At have høje forventninger
  • At give barnet udfordringer
  • At vise læring er hårdt arbejde
  • At fokusere på barnets udvikling
  • At lytte til dit barn

Herefter følger en opfordring til at arbejde med det Maria Baldus betegner som dit barns “God i skolen gen”. At blive god i skolen starter med, at man kan bære sin egen taske, rydde op på sit eget værelse, hjælpe med huslige opgaver – kort sagt at barnet kan arbejde med “Skal- opgaver”. Hermed melder forfatteren sig i koret af mange aktuelle forfattere og forskere, der mener, at noget af det vigtigste at lære børn i dag er vedholdenhed.

Servicer ikke dit barn i stykker

Vedholdenhed er den røde tråd guiden igennem, der tager fat på arbejdet med forventninger, pligter, motivering og giver bud på fem klassiske fejl, du ikke må begå i forhold til skolen. Læseren får konkrete bud på, hvordan du som forældre kan motivere dit barn til mere vedholdenhed,  førstehjælp til, hvad du gør, når det hele går i hårknude, samt forslag til gode lektietricks og åbne, coachende spørgsmål.

Tonen i bogen og guideformatet er letlæst, og bogen har mere fokus på tips og tricks end løftede pegefingre. Den er brugbar og teoretisk forankret. Den sætter helt sikkert tanker i gang hos enhver forældre til et skolebarn, og minder læseren om ikke – i den bedste mening – at servicere sine børn i stykker. Jeg er godt klar over, at hjemme hos mig , er serviceniveauet ind i mellem for højt – særligt når hverdagen rammer en træt teenager, men jeg lover mig selv, at det aldrig bliver mig, der står på biblioteket og søger litteratur og kilder til en SRP-opgave for mine børn.

Er du blevet interesseret i at vide mere, så kan du udover at læse bogen, også høre forfattren Maria Baldus i denne Podcast fra Radio24syv, hvor hun sætter ord på en hel del af bogens pointer: https://www.radio24syv.dk/programmer/foraeldreintra/19871424/stot-dit-skolebarn

Fakta om bogen:
Titel: Støt dit skolebarn
Forfatter: Maria Baldus
Forlag: Mellemgaard
Udgivelsesår: 2017
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen