Dit barns selvværd

“Selvværd er vores helt grundlæggende opfattelse af os selv og vores værdi som menneske – og det er helt uafhængigt af, hvor dygtige, flittige, kloge eller smukke vi synes, vi i øvrigt er. Det betyder, at vores selvværd ikke har noget at gøre med det, vi præsterer. Det handler snarere om, hvor meget vi selv synes, vi er værd sådan helt nede på bundlinjen … ganske enkelt bare i kraft af, at vi er til. “

“Dit barns selvværd” er skrevet af Lene Væsel og har undertitlen “Sådan styrker du gode tanker, livsglæde og trivsel hos dit barn (og dig selv)”. Den stiller skarpt på et højt selvværd  som udgangspunkt for livsglæde og trivsel, og giver gode anvisninger til, hvordan du bedst muligt kan styrke dit barns selvværd.

Målgruppen for “Dit barns selvværd” er forældre til børn og unge, eller faggrupper, der beskæftiger sig med børn, unge og familier. Forfatteren, Lene Væsel, er autoriseret cand. psych. med selvstændig psykologpraksis. Her møder hun mange forskellige mennesker, der ofte har et lavt selvværd, og derfor et unuanceret og negativt billede af sig selv.

I det professionelle møde med disse mennesker , og også i denne bog, tager hun udgangspunkt i det, der kaldes kognitiv terapi. Kognitiv terapi handler om at “arbejde med den måde, hvorpå vores tanker påvirker vores følelser, hvordan vi har det i kroppen, og det, vi herefter gør som konsekvens af vores tanker – altså vores adfærd”.

“Dit barns selvværd” er opdelt i tre dele. I bogens første del defineres selvværd: Hvad er det? Hvordan udvikles det? Og hvilke faktorer påvirker vores selvværd?

Bogens anden del er mere handlingsorienteret, og giver konkrete anvisninger til , hvad du som forældre kan gøre, for at støtte dine børn hen imod et sundt selvværd. Anvisningerne er inddelt i tre afsnit efter alder: Børn op til 7-års alderen, børn i alderen 8-12 og teenagere fra 13-18 år. Men anvisningerne starter faktisk slet ikke med børnene, men derimod ved dig selv og din egen forståelse af selvværd: “For at hjælpe dine børn skal du først tage vare på dig selv”.

I bogens tredje og sidste del kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis skaden er sket. Hvad skal du være opmærksom på? – og hvordan kan du selv hjælpe dine børn?

Meget af den viden, du som læser kan opnå ved at læse bogen her, er formentlig ikke ny viden, hvis du er forældre eller arbejder med børn og unge. Derfor synes jeg alligevel, at bogen er rigtig god, anbefalelsesværdig og hamrende vigtig læsning.

Jeg er selv blevet mindet om vigtigheden af, ikke blot at give mine børn selvtillid ved at rose dem for deres præstationer, men i langt højere grad at have fokus på at fortælle dem, hvor fantastisk det er, at de er til. Og sådan en påmindelse er ganske fin en gang i mellem.

Bogens pointer om at være en god rollemodel ved at huske på at være ordentlig ved sig selv, så ens børn kan lære, at det må man gerne være, synes jeg også er rigtig vigtige. Med fra læsningen tager jeg desuden gode råd om anerkendelse og accept , fremfor ros. En helt konkret ide om familiemøder, og endelig gode råd om selv , både ved egne handlinger og ved det talte sprog , at fokusere mindre på, hvad andre tænker, og på at gøre andre tilfredse. Banalt? – måske, men ikke desto mindre hamrende vigtigt.

Fakta om bogen:
Titel: Dit barns selvværd
Forfatter: Lene Væsel
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag
Udgivelsesår: 2016
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen