Didaktiske ambitioner

Skolen er konstant under udvikling og forandring. Netop nu er det største udviklingsprojekt for skolen at få alle elever med – en udfordring, der stiller store krav til alle aktører i skolen.

community-150124_1280

“Didaktiske ambitioner: Alle elever med” er skrevet af Per Fibæk Laursen, der er professor ved DPU, Aarhus Universitet.

Bogen indledes med en argumentation for, at skolens didaktiske udvikling minder om den biologiske udvikling, som vi kender fra Darwins udviklingslære.Fibæk Laursen argumenterer for, at skole og undervisning er vanskelig at styre med politiske og bureaukratiske midler. Som der står på bogens bagsidetekst: “Skoleudvikling går ikke hurtigt, men der er værdier i langsomheden”. Bogens hovedbudskab er da også, at skolen og dens undervisning udvikles af lærerne.

Men hvad virker så ? Har forskningen noget viden om, hvad der virker?  – og hvordan kan skoleudviklingen så kvalificeres?

Med baggrund i forskningsmæssig viden om, hvad der fremmer elevers læring,  giver Fibæk Laursen nogle bud på, hvordan udviklingen kan kvalificeres, så skolen bliver i stand til at løfte den aktuelle udfordring om at få alle elever med. Disse bud er samlet i fire kapitler: Undervisningen, Læreren, Skolen og Ledelsen.

Bogen afsluttes med en opsummering af, hvad der, ifølge Per Fibæk Laursen, bør være læreres otte didaktiske ambitioner.

Virkelig interessant og velskrevet læsning for dig, der arbejder med læring, undervisning, skole og skoleudvikling.

Fakta om bogen:
Titel: Didaktiske ambitioner: Alle elever med
Forfatter: Per Fibæk Laursen
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Udgivelsesår: 2016
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen