Det gennemsnitlige menneske

Anbefalet af Tine Sax

Anbefalet af Tine Sax

Der er nok af ting at blive bekymret over her på overgangen til et nyt år. Hvordan kan den eksponentielle vækst i samfundet fortsætte? Hvornår afløser langsigtede visioner og investeringer de kortsigtede populistiske tendenser i kommunal- og landspolitik? Og på det nære område: Hvordan kan vi hjælpe vores børn til at kunne håndtere deres liv på den bedste måde? Hvad betyder eksponeringen på de sociale medier? Hvilken betydning får elite-dyrkelsen i skole og foreninger?

Spørgsmål som disse er jeg optaget af for tiden – både i mit arbejde som leder, i min hverdag som kvinde halvvejs i livet og som mor. Når spørgsmålene bliver komplekse, store og mange, tror jeg, at det er en naturlig reaktion at ty til eksistentielle overvejelser, og i den sammenhæng er jeg faldet over bogen ”Det Gennemsnitlige Menneske” af Morten Albæk. Bogen fik jeg foræret af en ven og kollega for et par år siden.

Præsentation af bogen
“Det Gennemsnitlige Menneske” er opdelt i 3 dele. Første del af bogen handler om Albæks opvækst og uddannelse, anden del beskriver de grundlæggende og eksistentielle pejlemærker, som han bestræber sig på at leve sit liv efter, og i sidste del gøres der rede for, hvordan Albæks ledelsesprincipper kommer til udtryk i praksis.

Det gennemsnitlige menneske

Et af bogens hovedbudskaber er, at man først kan skabe værdi og have succes, når man erkender, at livet må rumme en eksistentiel sammenhæng, hvor de principper man bruger som pejlemærker i sit liv er og bliver de samme – uanset om man ønsker at være en god leder, en god mor eller et godt menneske. Derfor giver det god mening, at bogen er bygget op som den er.

Bogen er på 175 sider, og selvom den behandler eksistentielle temaer og er skrevet af en filosof, så er den let tilgængelig sammenlignet med øvrig filosofisk litteratur jeg tidligere har haft fingre i.

Min bedste fagbog
Albæk beskriver, hvordan Janteloven er muteret fra at være en lov om at holde andre nede til en lov om, at vi alle skal holde hinanden kunstigt oppe. Og han kalder den nye lov for X Factor-loven. Det folder han på interessant vis ud, og redegør for, at sandsynligheden taler stærkt for, at man ikke stikker ud, at man ikke har særlige evner, at man ikke er særlig smuk, at man slet ikke er noget særligt. Man er bare ét af 6-7 milliarder mennesker, der lever sammen på en lille planet.

Derimod må der selverkendelse til, for at kunne realisere sit fulde potentiale – uanset hvor stort eller lille det måtte være. Fravær af selverkendelsen er den bedste garanti for, at livet ikke får værdi for hverken én selv eller ens nærmeste. Vi er kort fortalt gennemsnitlige mennesker, som må forvalte de evner vi har, i stedet for at nære illusioner om de evner, vi aldrig får, mener Albæk.

Albæk opstiller i sin bog fire leveregler, der snarere minder os om vores begrænsninger, end maler vores ubegrænsede muligheder:
1.      antag at du hverken er perfekt eller ufejlbarlig – og at det gør, at du er både undværlig og erstattelig i alle livets forhold.
2.      antag, at du kun har ganske få eller måske ingen medfødte talenter – og at det betyder, at hverken drømme eller begejstring kan kompensere for flid og vedholdenhed.
3.      antag, at du er afhængig af andre gennemsnitlige mennesker – og at din selvglorificering som oftest vil afholde dem fra at åbne deres arme.
4.      antag, at du er genetisk programmeret og socialt tilbøjelig til at følge strømmen snarere end at oppebære en personlig integritet – og at du hver eneste dag i dit liv er nødt til at kæmpe hårdt for at være ærlig i stedet for svigagtig.

I afslutningen af bogen er Albæk inde på ledelse som værdiskabelse, ledelse som meningsskabelse, den transparente organisation og begreber som ydmyghed, flid og vedholdenhed, som også afspejler sig i levereglerne.

Morten Albæk rammer spot on på min optagethed og bekymring for vores lands og samfunds udvikling – og gør det med det individuelle fokus på, hvordan vi hver især må tage ansvar for at være gode mennesker i hele vores liv. Derfor kandiderer ”Det Gennemsnitlige Menneske” til at være min bedste fagbog.

Fakta om bogen:
Titel: Det gennemsnitlige menneske: Om at lede sig selv og andre
Forfatter: Morten Albæk og Stig Matthiesen
Forlag: Gyldendal
Udgivelsesår: 2013
Anbefalet af: Tine Sax