Den karismatiske underviser

Underviser du ? Holder oplæg og foredrag? – og reflekterer du nogle gange over om du ramte plet ? Om deltagerne kunne tilegne sig den viden, du havde på hjerte? I så fald, finder du i bogen her – “Den karismatiske underviser – 10 konkrete værkstøjer” – teorier og øvelser, der kan hjælpe dig på vej med at udvikle dig som underviser.

Bogen er skrevet af Svend Erik Schmidt, der har en baggrund som både lærer og leder, og er uddannet i læringsstile og nonverbal kommunikation. Måske kender du ham også som manden bag “Plan B”, “Skolen – verdensklasse på 100 dage” eller Løkkefondens Drengeakademi.

Bogen indledes med et introduktions-kapitel, der giver læseren et overblik over bogens teoretiske grundlag. Her slår forfatteren fast, at der særligt er fire faktorer, som er afgørende for, om man som underviser brænder igennem med sit budskab. Det handler om, om du er fagligt kompetent, om du er tydelig i din kommunikation, om du formår at “time” din undervisning og om du har deltagernes tilladelse og accept til at levere dit budskab.

Herefter følger fire kapitler. I bogens første kapitel præsenteres læseren for seks typiske faldgruber personificeret i standupperen, drøvtyggeren, duracelkaninen, slapsvansen, mavepinen og malkepigen. Rollerne beskrives sammen med deres virkning på eleverne, og som læser vil du helt sikkert kunne smile med. Af dig selv og ganske sikkert også af nogle af de undervisere du har mødt på din vej.

Herefter sætter kapitel 2 fokus på, at du selv bliver opmærksom på dine faldgruber. Dette gøres gennem konkrete øvelser, der kan gennemføres sammen med nogle kollegaer. Faldgruberne er ikke at betragte som fejl, men derimod fælder, man som underviser kan havne i. Ting som man uhensigtsmæssigt gør igen og igen.

Bogens tredje kapitel byder på  en introduktion til kommunikationens to grundlæggende hjørnesten, nemlig troværdig kommunikation og imødekommende kommunikation. Herefter præsenteres læseren for 10 konkrete værktøjer med øvelser. Værktøjerne er eksempelvis punktkommunikation, lokalitet, kropspositur eller gestikulation.

I fjerde kapitel får læseren ideer til, hvordan værktøjerne kan komme i spil i egen undervisning, og nogle skemaer, hvor egne opmærksomhedspunkter kan udvælges. Værktøjerne kan man enten arbejde med alene eller sammen med kollegaer. Ideer til videre refleksion finder læseren som afslutning i bogen.

“Den karismatiske underviser – 10 konkrete værktøjer” er dejlig konkret og praksisnær. Tag fat i konkrete udfordringer om at skabe tryghed i din undervisning, eller at motivere og være mere tydelig. Tag fat i redskaber, der gør dig i stand til at få deltagernes positive opmærksomhed. Kort sagt så lægger bogen op til at arbejde med dig selv, så du brænder mere igennem som underviser. Bogen og dens øvelser er relevant, hvad enten du arbejder med undervisning i folkeskolen, på en ungdomsuddannelse eller med undervisning af voksne.

På bogens bagsidetekst står der meget rammende således: “Du bliver ikke karismatisk “over natten”, kun igennem øvelser og refleksioner udvikler du dig som underviser…”

Fakta om bogen:
Titel: Den karismatiske underviser
Forfatter: Svend Erik Schmidt
Forlag:Skolernes hus
Udgivelsesår: 2017
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen