Robuste børn

Moderne børn

Viljestærk, cool, tapper, sej, vedholdende eller målrettet. Betegnelserne er mange, men de henviser alle til det at holde ud og holde fast på trods af de vanskeligheder man måtte møde. Børn i dag kan klare rigtig mange ting, men ind i mellem kan det knibe med at fastholde fokus, med at overkomme de små bump på vejen og med forståelse for egen rolle i et fællesskab.

I følge Per Schultz Jørgensen – forsker, forfatter, psykolog, professor og tidligere formand for Børnerådet- så handler dette alt sammen om egenskaber, der har med begrebet robusthed at gøre. Robusthed læres i barndommen og er et vigtigt udgangspunkt, når barnet senere som ung og voksen skal forme sit eget liv og finde mod til at have sine egne holdninger.

Begrebet robusthed

I “Robuste børn” belyser og behandler Per Schultz Jørgensen begrebet robusthed fra forskellige vinkler. Perspektivet i bogen er “…at børn skal inddrages og udfordres i en karakterdannende kultur – hvor vi støtter deres udvikling frem til livsmod, ansvar og vedholdenhed. Børn skal tilegne sige en tro på, at de er noget. Ikke kun at de kan noget. Det er i dette komplekse, men afgørende samspil med en omgivende kultur at børn tilegner sig robusthed.”

Bogen indledes med en definition af begrebet robusthed. Hovedelementerne i Schulz Jørgensens definition er , at det handler om at kunne holde ud og holde fast på trods af udfordringer og vanskeligheder. Robusthed rummer både sårbarhed og styrke, og det er ikke en præstation, men noget der udvikles i en proces – altså mere en indstilling end et resultat. Sidst, men bestemt ikke mindst, så er målet for robusthed, i Schultz Jørgensens definition, frigørelse i glæde, trivsel, vedholdenhed og fordybelse.

Bogens opdeling

Bogen er opdelt i tre dele. Første del bygger på en sociologisk synsvinkel, hvor der præsenteres et historisk  blik på begrebet set i lyset af vores samfunds- og familieudvikling. I anden del præsenteres læseren for en psykologisk synsvinkel på begrebet, hvor forskellige teoretiske vinkler belyses. I bogens tredje del præsenteres en pædagogisk synsvinkel, hvor der redegøres for de vigtigste pædagogiske principper i en karakterdannende kultur. Principperne foldes ud i de tre vigtigste arenaer for barnet: familien, daginstitutionen og et lærings- og undervisningsmiljø.

En varm anbefaling

Jeg var meget begejstret for læsningen af bogen her. Den gjorde mig klogere og gav mig virkelig noget at tænke over. Jeg arbejder med læring og undervisning hver dag, og var særligt optaget af Schultz Jørgensens pointer om robusthed i læring og såkaldt Building Learning Power, hvor vigtige sigtepunkter bliver modstandskraft, opfindsomhed, eftertanke og samarbejde. Vi skal som forældre, pædagoger eller lærere turde udfordre og motivere børn til at gå lige lidt længere, end de selv troede var muligt. Vi skal give dem ansvar livsmod og tiltro til sig selv.

Jeg vil varmt anbefale dig selv at læse bogen her og slutte med forfatterens ord om den inderste kerne i robusthed i læring, hvor noget jeg kan, og noget jeg gør, integreres med noget jeg værdsætter og noget jeg tror på: “Det er på sin vis selve indholdet i begrebet “læring”: at noget tilegnes som en kunnen og bliver en kvalifikation – og udvikler sig til noget man kan stå inde for….Det er her, den lykkelige forening sker mellem at kunne noget af det , der kræves af en, og selv værdsætte der. Det er denne brobygning mellem ydre krav, egne handlinger og egne værdier, der ender med at skabe en robusthed…”

Fakta om bogen:
Titel: Robuste børn
Forfatter: Per Schultz Jørgensen
Forlag: Kristeligt Dagblads Forlag
Udgivelsesår: 2017
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen

Hvor taler du flot dansk

Vinder af Danskernes Bogpris 2017

For ganske nylig kårede Danmarks Biblioteksforening og Berlingske, i samarbejde med landets biblioteker, den bedste og mest interessante danske bogudgivelse i det forgangne år. Vinderen af Læsernes bogpris 2017 blev  “Hvor taler du flot dansk” af Abdel Aziz Mahmoud.

Abdel Aziz Mahmoud, kender du sikkert allerede fra tv-skærmen, bl.a som studievært på Aftenshowet. Måske er du også stødt på ham på de sociale medier, hvor han gennem en årrække har været en tydelig del af integrationsdebatten. På sin Facebookside skriver Abdel Aziz Mahmoud selv således efter modtagelsen af Læsernes bogpris 2017:

“Hvis jeg skal analysere lidt på det, så tænker jeg, at vores sejr er et udtryk for det samme som bogen: Ønsket om og efterspørgslen efter den gode, konstruktive historie. Dem, der er flest af, men færrest der skriver om. Hverdagens helte og integrationens heltinder (aka min mama mfl.).
For mig er prisen ikke kronen på værket, det er startskuddet. Læserne har – tror jeg – ikke bare stemt på en bog, de godt kunne lide (let’s face it – har I set, hvem jeg var oppe imod??) men også sagt: Mere af det. Meget mere af det! Det ønske skal vi lytte til. Ikke bare mig, men os allesammen.
Politikere skal huske at pege på de gode løsninger, når de ævler om problemerne.
Medierne skal ikke blot jagte konflikten og sensationen, men også huske balancen og nuancen i det store billede. Og vi alle skal så huske at sige det videre. At Danmark klarer sig ganske godt. Se bare hér, og dér!  Og jeg… jeg skal nok sørge for, at endnu flere kan Læse Flot Dansk. Bare rolig.”

Hvor taler du flot dansk

Jeg har selv lyttet til “Hvor taler du flot dansk” som lydbog på mine daglige køreture til arbejdet på biblioteket. Lydbogen er indtalt af forfatteren selv, hvilket altid giver en ekstra dimension til lytteoplevelsen.

Abdel Aziz Mahmoud er født i  Abu Dhabi, som det første barn af palæstinensiske forældre på flugt. Den lille familie kom til Danmark i 1984, hvor de efter et par år flytter til Middelfart. Bogen indledes med et historisk rids over familiens vej til Danmark og Abdels opvækst, men “Hvor taler du flot dansk” er langt mere end en fortælling om en flygtningefamilies integration i det danske samfund.

“Hvor taler du flot dansk” kaster, med humoristisk kant, lys over mange af de aspekter og paradokser, der findes i integrationen og debatten herom. Fortællingen beriger læseren med beskrivelser og holdninger om alt fra usærlige nydanskere, falafel over ligusterhækken, #idiotermedinternet og motiverende dansklærere, til det forfatteren betegner som klaphattejagten, der simpelthen handler om at skille sig mindst muligt ud og blive så dansk som muligt.

Grin og bliv klogere

Jeg kan godt forstå, hvorfor “Hvor taler du flot dansk” har vundet Læsernes Bogpris 2017. Bogen er et skønt humoristisk indlæg i den danske integrationsdebat som jeg sådan ville ønske, at alle ville læse. Både for at få et langt mere nuanceret billede af integrationen, men også for at sat fokus på den enkelte danskers eget ansvar for at sætte vellykket integration på dagsordenen.

Bogens titel er i øvrigt et citat fra tidligere integrationsminister Bertel Haarder. Den malplacerede ros faldt efter et radioprogram, hvorefter Abdel Aziz Mahmoud svare: “Tak – og i lige måde”.

Med forfatterens egne ord, så er bogen simpelthen  “ikke-nyheden” om de mange flygtninge, for hvem integrationen lykkes. Jeg kan kun anbefale dig at læse den – eller som jeg lytte til den – for med et smil på læben vil du helt sikkert blive en smule klogere.

Fakta om bogen:
Titel: Hvor taler du flot dansk
Forfatter: Abdel Aziz Mahmoud
Forlag: Politikens Forlag
Udgivelsesår: 2016
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen

Talemåder og ordsprog fra hele verden

I bogen “Talemåder og ordsprog fra hele verden” finder du et sandt skatkammer af humoristiske, kloge, og skæve ordsprog og talemåder. Mere end 9000 ordsprog og talemåder præsenteres alfabetisk, og som læser bringes du verden rundt. Fra Kina til Island, fra Grønland til USA eller fra oldindisk til nudansk.


Jeg har selvfølgelig kigget nærmere på de ordsprog og talemåder, der handler om bøger.


Her er et lille udvalg af dem til dig:

Der er ingen ende på, som der skrives bøger (Bibelen)

En bog uden æselører er sjælden (Latin)

Du kan ikke åbne en bog uden at lære noget (Kina)

Bogviden kan ikke lægges i madskuffen (Island)

Et værelse uden bøger er som et legeme uden sjæl (Latin)

At læse en bog er som at fiske uden krog (Sverige)

En bog er som en have båret i lommen (Arabisk)

En lukket bog er blot en pakke papir (England)

At bygge et folkebibliotek er at bygge et fængsel ned (USA)

Man skal ikke dømme en bog efter titlen (Sverige)

Kast dig selv over bogen og bliv klogere på folkelig filosofi gennem fem årtusinder. Jeg vil slutte med denne skønne talemåde om at læse:

“At læse og ikke forstå er som at pløje uden at så”

Fakta om bogen:
Titel: Talemåder og ordsprog fra hele verden
Forfatter: Ole Kragh
Forlag: Lindhardt og Ringhof
Udgivelsesår: 2017
Anbefalet af: Lene Graugaard-Jensen